Litania do św. Lidii

Wspomnienie św Lidii przypada na 3 sierpnia

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami.
Królowo wyznawców, módl się za nami.
Święta Lidio, módl się za nami.
Bojąca się Boga, módl się za nami.
Pochodząca z zamożnego rodu, módl się za nami.
Gorliwa w pobożności, módl się za nami.
Mieszkanko Tiatyry, módl się za nami.
Sprzedawczyni purpury, módl się za nami.
Uważnie wsłuchująca się w słowa Boże, módl się za nami.
Otwarta na działanie łaski, módl się za nami.
Przyjmująca chrzest z ręki Apostoła Narodów, módl się za nami.
Uczennico św. Pawła Apostoła, módl się za nami.
Oddana sercem Jezusowi, módl się za nami.
Wprowadzająca Chrystusa do swego domu, módl się za nami.
Odznaczająca się niezwykłą gościnnością módl się za nami.
Gromadząca drugich na modlitwie, módl się za nami.
Gorliwa wyznawczyni Chrystusa, módl się za nami.
Pełna ofiarności dla dzieł Bożych, módl się za nami.
Pełniąca uczynki miłosierdzia, módl się za nami.
Niezwykle ofiarna dla potrzeb Kościoła, módl się za nami.
Wspierająca Apostołów w ich potrzebach, módl się za nami.
Przykładzie miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
Niezawodna w wierności Panu, módl się za nami.
Pełna ufności w Bogu, módl się za nami.
Wzorze czystości obyczajów, módl się za nami.
Przykładzie gorliwości i poświęcenia, módl się za nami.
Patronko oddanych Chrystusowi, módl się za nami.
Nieugięta w przeciwnościach, módl się za nami.
Pełna radości w służbie Pana, módl się za nami.
Apostołko Ewangelii Chrystusowej, módl się za nami.
Orędowniczko nasza przed Bogiem. módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami św. Lidio
O: Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, ześlij na nas Ducha tej wiedzy i miłości do Ciebie, którym napełniłeś Twoją Służebnicę, św. Lidię;
wspomagaj nas, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie szczerze, całym sercem i czystą duszą,
a pomnażając naszą wiarę i miłość podobali się Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz