Litania do św. Macieja Apostoła

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, módl się za nami.
Święty Macieju, zwany Darem Boga, módl się za nami.
Święty Macieju, jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów wybranych przez Pana,
Święty Macieju, od chrztu w Jordanie podążający za Chrystusem, módl się za nami.
Święty Macieju, pilny słuchaczu Bożego słowa, módl się za nami.
Święty Macieju, świadku cudów Chrystusa, módl się za nami.
Święty Macieju, prawym sercem dążący do prawdy, módl się za nami.
Święty Macieju, kochający Chrystusa, módl się za nami.
Święty Macieju, niczego nie pragnący dla siebie, módl się za nami.
Święty Macieju, wybrany w miejsce zdrajcy Judasza, módl się za nami.
Święty Macieju, namaszczony Duchem Świętym Apostole, módl się za nami.
Święty Macieju, gorliwy głosicielu Ewangelii w Judei i Etiopii, módl się za nami.
Święty Macieju, Apostole na rubieżach Słowian, módl się za nami.
Święty Macieju, wzorze wstrzemięźliwości i umartwień cielesnych, módl się za nami.
Święty Macieju, wzrastający w świętości, módl się za nami.
Święty Macieju, pokorny sługo współbraci, módl się za nami.
Święty Macieju, niestrudzony siewco ewangelicznej prawdy, módl się za nami.
Święty Macieju, orędowniku uzależnionych od alkoholu, módl się za nami.
Święty Macieju, patronie budowniczych, cieśli i stolarzy, módl się za nami.
Święty Macieju, ukamienowany w Jerozolimie, módl się za nami.
Święty Macieju, świadku Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Apostole Macieju,
abyśmy wytrwale podążali za Chrystusem.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty włączyłeś do grona ] Dwunastu Apostołów Macieja, który towarzyszył Chrystusowi! od Jego chrztu w Jordanie i był świadkiem Jego przepowiadania i cudów, wejrzyj łaskawie na swój Kościół, który całemu światu głosi Dobrą Nowinę i szerzy Twoje Królestwo. Obdarz go mocą Ducha Świętego, by wzrastał w miłości i łasce, pociągając ku Tobie wszystkie ludy i narody ziemi. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz