Litania do św. Maksymiliana Kolbe

Wspomnienie św Maksymiliana Kolbe przypada na 14 sierpnia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami
Wielki miłośniku Boga, módl się za nami
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej, módl się za nami
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask, módl się za nami
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej, módl się za nami
Apostole Cudownego Medalika, módl się za nami
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej, módl się za nami
Wzorze życia zakonnego, módl się za nami
Pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami
Gorliwy apostole Japonii, módl się za nami
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami
Zdobywco dusz dla Niepokalanej, módl się za nami
Ukazujący ludziom ideał życia, módl się za nami
Miłośniku modlitwy, módl się za nami
Wzorze niezachwianej ufności, módl się za nami
Pociągający ludzi dobrocią i radością, módl się za nami
Pragnący nawrócenia grzeszników, módl się za nami
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa, módl się za nami
Pragnący nawrócenia pogan, módl się za nami
Kochający bliźnich dla Boga, módl się za nami
Miłośniku umartwienia i pokuty, módl się za nami
Przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami
Miłośniku ubóstwa i prostoty, módl się za nami
Wzorze anielskiej czystości, módl się za nami
Obrońco dobrych obyczajów, módl się za nami
Głosicielu odrodzenia narodu polskiego, módl się za nami
Obrońco wiary świętej, módl się za nami
Apostole prasy katolickiej, módl się za nami
Apostole dobrego przykładu, módl się za nami
Wzorze znoszenia cierpień, módl się za nami
Przykładzie przebaczenia wrogom, módl się za nami
Umacniający współwięźniów na duchu, módl się za nami
Ofiarujący swe życie za rodzinę, módl się za nami
Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom, módl się za nami
Męczenniku Oświęcimia, módl się za nami
Chlubo polskiej ziemi, módl się za nami
Wsławiony po całym świecie, módl się za nami
Wielki nasz orędowniku w niebie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami święty Maksymilianie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce św. Maksymiliana rozpaliłeś miłością
do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa,
rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz