Litania do św. Małgorzaty Węgierskiej

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Małgorzato Węgierska,
Święta Małgorzato, przez rodziców ofiarowana Bogu w podzięce za ocalenie przed Tatarami,
Święta Małgorzato, składająca śluby zakonne na ręce błogosławionego Humberta,
Święta Małgorzato, wiernie wypełniająca śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa,
Święta Małgorzato, rozmiłowana w życiu zakonnym,
Święta Małgorzato, pragnąca żyć jedynie dla Chrystusa,
Święta Małgorzato, duchowa córko Świętego Dominika,
Święta Małgorzato, w młodym wieku przykładzie pokuty i surowych umartwień,
Święta Małgorzato, opiekunko ubogich,
Święta Małgorzato, łaskami szczodrze nadprzyrodzonymi obdarzona,
Święta Małgorzato, kontemplująca najświętsze tajemnice Boże,
Święta Małgorzato, blaskiem Chrystusa otoczona,
Święta Małgorzato, wzorze cierpliwości,
Święta Małgorzato, miłośniczko i apostołko pokoju,
Święta Małgorzato, w adoracji Najświętszego Sakramentu niedościgła,
Święta Małgorzato, Ducha Świętego gorliwa czcicielko,
Święta Małgorzato, Matkę Bożą we wszystkim naśladująca,
Święta Małgorzato, z darami Ducha Świętego współpracująca,
Święta Małgorzato, pięknem duszy zachwycająca,
Święta Małgorzato, próśb swych czcicieli wysłuchująca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Małgorzato Węgierska,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, dawco życia wiecznego, Ty pozwalasz nam odkrywać swoje piękno w świętych i błogosławionych, za przyczyną Świętej Małgorzaty Węgierskiej, jaśniejącej blaskiem Twej chwały podczas modlitwy i czynów pokutnych, spraw, byśmy naśladowali jej gorliwość w modlitwie i jak ona miłowali pokój. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Małgorzata Węgierska
św. Małgorzata Węgierskia

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz