Litania do św. Marcina

Wspomnienie św Marcina przypada na 11 listopada

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami 

Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami 
Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem, módl się za nami 
Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego, módl się za nami 
Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego, módl się za nami 
Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej, módl się za nami 
Święty Marcinie, pokorny w wierze, módl się za nami 
Święty Marcinie, ojcze zakonników, módl się za nami 
Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego, módl się za nami 
Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom, módl się za nami 
Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours, módl się za nami 
Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa, módl się za nami 
Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów, módl się za nami 
Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła, módl się za nami 
Święty Marcinie, sługo chwały Bożej, módl się za nami 
Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego, módl się za nami 
Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę, módl się za nami 
Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami 
Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan, módl się za nami 
Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem, módl się za nami 
Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa, módl się za nami 
Święty Marcinie, miłowany przez ubogich, módl się za nami 
Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami 
Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów, módl się za nami 
Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych, módl się za nami 
Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy, módl się za nami 
Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości, módl się za nami 
Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania, módl się za nami 
Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże, módl się za nami 
Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy, módl się za nami 
Święty Marcinie, wznoszący kościoły, módl się za nami 
Święty Marcinie, fundujący klasztory, módl się za nami 
Święty Marcinie, niestrudzony sługo Kościoła Świętego, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków, módl się za nami 
Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem, módl się za nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego,
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się.
Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Dodaj komentarz