Litania do św. Marii Małgorzaty d’Youville

Wspomnienie św. Marii Małgorzaty d’Youville przypada 23 grudnia.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Małgorzato, rozmiłowana w Chrystusie, módl się nad nami.
Święta Małgorzato, wierna zobowiązaniom chrztu świętego,
Święta Małgorzato, przykładna matko,
Święta Małgorzato, matko dwóch kapłanów,
Święta Małgorzato, wdowo, naprawiająca zło wyrządzone przez męża,
Święta Małgorzato, całkowicie oddana wychowaniu dzieci,
Święta Małgorzato, niewiasto Ośmiu Błogosławieństw,
Święta Małgorzato, czcicielko Bożej Opatrzności, módl się nad nami.
Święta Małgorzato, mężnie walcząca z przeciwnościami losu,
Święta Małgorzato, wytrwale pokonująca wszelkie przeszkody,
Święta Małgorzato, wzorze wytrwałości w dążeniu do dobra,
Święta Małgorzato, przykładzie pracowitości,
Święta Małgorzato, w cierpieniu oddana Bogu, módl się nad nami.
Święta Małgorzato, przykładna w pełnieniu uczynków miłosierdzia,
Święta Małgorzato, opiekunko bezdomnych,
Święta Małgorzato, posłuszna natchnieniom Bożego Ducha,
Święta Małgorzato, założycielko zgromadzenia zakonnego,
Święta Małgorzato, ofiarnie posługująca chorym,
Święta Małgorzato, pomagająca pokrzywdzonym,
Święta Małgorzato, matko dla porzuconych dzieci,
Święta Małgorzato, jaśniejąca w chwale nieba, módl się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Małgorzato, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wzbudziłeś w sercu Świętej Marii Małgorzaty pragnienie nieba i po trudach życia naznaczonego służbą ubogim i cierpiącym wprowadziłeś ją do swojej chwały, prosimy Cię, udziel nam łaski naśladowania jej cnót, abyśmy na drogach miłosierdzia wytrwale zdążali do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz