Litania do św. Marty

Wspomnienie św Marty przypada na 29 lipca

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

św. Łazarzu – módl się za nami
św. Mario – módl się za nami
św. Marto prowadząca dom rodzinny w Betanii – módl się za nami
św. Marto, wzorze pracowitości – módl się za nami
św. Marto, przykładzie zatroskania o wspólnotę rodzinną – módl się za nami
św. Marto, cicha i pokorna służebnico – módl się za nami
św. Marto, oddana całym sercem Chrystusowi – módl się za nami
św. Marto, wiele razy goszcząca Chrystusa i Apostołów – módl się za nami
św. Marto, troszcząca się o zbyt wiele – módl się za nami
św. Marto, z wiarą przyjmująca Jezusa – módl się za nami
św. Marto, z miłości podejmująca gości – módl się za nami
św. Marto, niewiasto do grona świętych zaliczona – módl się za nami
św. Marto, wyznająca z wiarą, że Chrystus jest Panem – módl się za nami
św. Marto, prosząca o cud wskrzeszenia brata – módl się za nami
św. Marto, radością ze wskrzeszenia Łazarza napełniona – módl się za nami
św. Marto, uczynna i dobra wobec wszystkich – módl się za nami
św. Marto, o Chrystusie zmartwychwstałym świadcząca – módl się za nami
św. Marto, do pierwszych wyznawców Pana należąca – módl się za nami
św. Marto, wytrwale dążąca do świętości – módl się za nami
św. Marto, cnotami ozdobiona – módl się za nami
św. Marto, w niebie wstawiająca się za nami – módl się za nami
św. Marto, patronko gospodyń domowych i kucharek – módl się za nami
św. Marto, opiekunko hotelarzy i właścicieli zajazdów – módl się za nami

Abyśmy chętnie Chrystusa w swym sercu gościli – uproś nam święta Marto
Abyśmy gościnności chrześcijańskiej nie uchybiali – uproś nam święta Marto
Abyśmy z miłością przyjmowali podróżnych – uproś nam święta Marto
Abyśmy wiarę w Chrystusa mężnie wyznawali – uproś nam święta Marto
Abyśmy jej się nigdy nie zaparli – uproś nam święta Marto
Abyśmy w rodzinie cenili tych, którzy nam służą,
Abyśmy z wdzięcznością przyjmowali to, co inni nam ofiarowują ,
Abyśmy za Twą przyczyną chwały nieba dostąpili – uproś nam święta Marto

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami św. Marto, któraś w swym domu gościła Chrystusa

L: Abyśmy z Nim razem zasiedli do uczty w Niebie

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twój Syn umiłowany obdarzył przyjażnią Łazarza, Martę i Marię i korzystał z ich gościnności, spraw, abyśmy naśladując św. Martę troszczyli się o godne przyjęcie gości i podróżnych i przez dobre czyny zasługiwali na Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dodaj komentarz