Litania do św. Młodzianków, męczenników, patronów pomordowanych nienarodzonych dzieci

Wspomnienie św Młodzianków przypada na 28 grudnia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się nad nami.
Matko Zbawiciela, módl się nad nami.
Królowo Męczenników, módl się nad nami.
Święci Młodziankowie, pierwiosnki męczeństwa, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, ziemia straciła was, plącząc, niebo z radością przyjęło,
Święci Młodziankowie, zgładził was władca okrutny, Stwórca przygarnął z miłością,
dając wam miejsce przy sobie, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli życie za Chrystusa z Jego powodu,
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które Chrystus uwieńczył koroną męczeństwa,
Święci Młodziankowie, pierwsze ofiary męczeństwa złożone Chrystusowi,
Święci Młodziankowie, którzy stoicie przy tronie Chrystusa odziani jasnością,
Święci Młodziankowie, w świetle królestwa wiecznego,
Święci Młodziankowie, których radość wiekuista opromienia,
Święci Młodziankowie, których szaty są opłukane we krwi purpurowej Baranka,
Święci Młodziankowie, niewinni, którzy z radością wysławiacie Pana,
Święci Młodziankowie, którzyście spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
Święci Młodziankowie, którzy jesteście bez skazy przed tronem Boga,
Święci Młodziankowie, święci śpiewający pieśń nową przed tronem Boga i Baranka,
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli hołd Temu, który jeszcze spoczywa w żłóbku,
ale panuje w niebie i na ziemi, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, niemowlęta, choć o tym nie wiedziałyście, umarłyście za Chrystusa,
Święci Młodziankowie, którzyście jeszcze nie potrafili mówić, a już wyznali Chrystusa,
Święci Młodziankowie, wasze słabe ciałka nie były jeszcze zdolne do walki,
a już zdobyły palmę zwycięstwa, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, którzyście oddali pokłon Żyjącemu na wieki wieków,
rzucając przed Jego tronem swoje wieńce, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, dzieci niewinne, które zazdrość władzy zgładziła,
Święci Młodziankowie, w białe szaty odziani idziecie w orszaku Baranka,
Święci Młodziankowie, godni chwały męczeństwa, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, niemowlęta śpiewające chwałę Bogu, które za życia mówić nie umiały,
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci zabite dla Chrystusa, które idziecie za Barankiem bez skazy i śpiewacie nieustannie: Chwała Tobie, Panie! módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które złożyły o Panu Jezusie świadectwo nie językiem, lecz krwią męczeńską, módlcie się nad nami.
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, pierwsi mieszkańcy królestwa Bożego,
Święci Młodziankowie, męczennicy, patroni pomordowanych i nienarodzonych dzieci,

Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa,
nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Święci Młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Autor O. Stanisław Maria Kołdon

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz