Litania do św. Moniki

Wspomnienie św Moniki przypada na 27 sierpnia

Kyrie, eleison. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Moniko, chlubo wszystkich niewiast módl się za nami.
Święta Moniko, cicha i pokorna módl się za nami.
Święta Moniko, pełna dobroci módl się za nami.
Święta Moniko, miłująca każdego człowieka módl się za nami.
Święta Moniko, chrześcijanko pełna żywej wiary módl się za nami.
Święta Moniko, służebnico ubogich módl się za nami.
Święta Moniko, małżonko cierpliwa módl się za nami.
Święta Moniko, małżonko miłująca mimo wszelkich trudności módl się za nami.
Święta Moniko, małżonko zdobywająca swego męża dla Chrystusa módl się za nami.
Święta Moniko, przykładzie wiernej żony módl się za nami.
Święta Moniko, niezachwianie ufająca Bożemu miłosierdziu módl się za nami.
Święta Moniko, matko ucząca wiary i miłości do Boga módl się za nami.
Święta Moniko, matko zawsze pamiętająca o swoich dzieciach módl się za nami.
Święta Moniko, matko zatroskana o wiarę Augustyna módl się za nami.
Święta Moniko, matko trwająca nieustannie na modlitwie módl się za nami.
Święta Moniko, matko Syna tylu łez módl się za nami.
Święta Moniko, pełna radości z nawrócenia Syna módl się za nami.
Święta Moniko, wzorze świętych matek módl się za nami.
Święta Moniko, patronko trudnego życia rodzinnego módl się za nami.
Święta Moniko, Patronko nasza módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Moniko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, pocieszycielu zasmuconych,
Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi,
daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

Dodaj komentarz