Litania do św. Norberta, biskupa

Wspomnienie św Norberta przypada na 6 czerwca

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców
Święty Norbercie
Święty Norbercie, cudem uchroniony od śmierci
Święty Norbercie, wyrwany z drogi zatracenia
Święty Norbercie, owocu łaski Bożej
Święty Norbercie, oddany życiu pokutnemu módl się za nami.
Święty Norbercie, żarliwy w modlitwie
Święty Norbercie, mężu surowych obyczajów
Święty Norbercie, oddany surowej ascezie
Święty Norbercie, gardzący zaszczytami świata
Święty Norbercie, wędrowny apostole
Święty Norbercie, płomienny kaznodziejo
Święty Norbercie, wytrwały siewco słowa Bożego
Święty Norbercie, głoszący pokutę i nawrócenie
Święty Norbercie, nawołujący do zmiany obyczajów
Święty Norbercie, niestrudzony misjonarzu
Święty Norbercie, pełen troski o zbawienie dusz
Święty Norbercie, oddany pracy apostolskiej
Święty Norbercie, reformatorze życia kleru i wiernych módl się za nami.
Święty Norbercie, zwalczający błędnowierstwo
Święty Norbercie, zwalczający wrogów Kościoła
Święty Norbercie, obrońco Kościoła i jego praw
Święty Norbercie, gorliwy o sprawy Boże
Święty Norbercie, niedościgniony przykładzie pokory
Święty Norbercie, wzorze czystości
Święty Norbercie, przykładzie posłuszeństwa
Święty Norbercie, miłośniku ewangelicznego ubóstwa
Święty Norbercie, wielki czcicielu Eucharystii
Święty Norbercie, założycielu zakonu
Święty Norbercie, niestrudzony w pracy duszpasterskiej módl się za nami.
Święty Norbercie, promotorze życia zakonnego
Święty Norbercie, wzorze kapłanów i biskupów
Święty Norbercie, pokorny i gorliwy w służbie Bożej
Święty Norbercie, wierny Synu Kościoła
Święty Norbercie, Ojcze ubogich
Święty Norbercie, jaśniejący duchem miłosierdzia Bożego
Święty Norbercie, wielki Cudotwórco Boży
Święty Norbercie, możny Orędowniku przed Bogiem
Święty Norbercie, cierpliwy w przedsięwzięciach
Święty Norbercie, nasz możny Patronie módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Norbercie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, biskup, odznaczał się w służbie Kościoła
duchem modlitwy i pasterską gorliwoscią, daj, aby lud Twój, za jego
wstawiennictwem cieszył się pasterzami według Serca Twojego Syna,
a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen

Dodaj komentarz