Litania do św. Pachomiusza

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Pachomiuszu, nawrócony dobrocią chrześcijan, módl się za nami.
Święty Pachomiuszu, porzucający karierę wojskową dla królestwa niebieskiego,
Święty Pachomiuszu, mistrzu pustelników,
Święty Pachomiuszu, kochający ciszę i kontemplację,
Święty Pachomiuszu, na samotności szukający Boga,
Święty Pachomiuszu, miłośniku ciężkiej pracy,
Święty Pachomiuszu, zwycięzco pożądliwość i pychy,
Święty’ Pachomiuszu, wzorze pokory i cichości,
Święty Pachomiuszu, miłośniku Chrystusowego krzyża,
Święty Pachomiuszu, wytrwały pokutniku.
Święty Pachomiuszu, naśladowco Chrystusa ubogiego,
Święty Pachomiuszu, zatroskany o czystość serca.
Święty Pachomiuszu, we wszystkim posłuszny Bogu,
Święty Pachomiuszu, wychowawco mnichów,
Święty Pachomiuszu, założycielu klasztorów.
Święty Pachomiuszu, przewodniku szukających Boga,
Święty Pachomiuszu, nauczycielu prawdy Bożej,
Święty Pachomiuszu, szczodry jałmużniku,
Święty Pachomiuszu, patronie zmagających się z niewiarą,
Święty Pachomiuszu, cudotwórco niezrównany,
Święty Pachomiuszu, chlubo Kościoła w Egipcie,
Święty Pachomiuszu, wspomożycielu mnichów,
Święty Pachomiuszu, niebiański nasz patronie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Pachomiuszu,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty w Starym Testamencie wyprowadziłeś swój lud na pustynię, by mówić do jego serca, a w Nowym Przymierzu wzbudziłeś w wierzących pragnienie opuszczenia świata, by z dala od jego zgiełku i pokus kontemplować Twoją miłość, przez zasługi i zwycięskie duchowe walki Świętego Pachomiusza, pustelnika i przewodnia mnichów, pokornie prosimy o łaskę umiłowania  modlitwy i szczerej tęsknoty za niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz