Litania do św. Pawła Apostoła

Wspomnienie św. Pawła Apostoła przypada 25 stycznia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Pawle Apostole,
Święty Pawle, bohaterski obrońco wiary,
Święty Pawle, wyznawco Jezusa ukrzyżowanego, roznoszący Jego słowa po ziemi,
Święty Pawle, którego Jezus Chrystus wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii Świętej,
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa został tak wielkim światłem Kościoła,
Święty Pawle, któryś wycierpiał dla wiary największe prześladowania,
Święty Pawle, niezwyciężona podporo Kościoła Bożego,
Święty Pawle, który za przykładem Jezusa Chrystusa poświęciłeś się dla zbawienia dusz ludzkich,
Święty Pawle, któryś przelał krew swoją za świętą wiarę,

Abyśmy także dostać się mogli do chwały niebieskiej, przyczyń się za nami.
Abyśmy zachowali niezachwianą wiarę świętą Kościoła katolickiego do śmierci,
Aby Bóg swoją łaską wspierać raczył wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego,
Aby Bóg raczył utrzymywać małżonków w wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości,
Aby Bóg raczył otoczyć nasze rodziny opieką swą miłościwą,
Abyśmy zachowani byli od zarazy, głodu i wojny,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Tyś jest Naczyniem Wybranym, Święty Pawle, I głosicielu prawdy na całym świecie.

Módlmy się:
Boże, któryś mnóstwo pogan oświecił przez nauczanie Świętego Pawła, spraw, prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki tego, którego czcimy jako Apostoła Narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Paweł Apostoł
św. Paweł Apostoł

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz