Litania do św. Piotra Apostoła

Kyrie,eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami
Święty Piotrze Apostole, módl się za nami
Święty Piotrze, pierwszy wśród Apostołów, módl się za nami
Święty Piotrze, niestrudzenie szukający Boga, módl się za nami
Święty Piotrze, Rybaku Ludzi, módl się za nami
Święty Piotrze, któremu Duch objawił, że Chrystus jest Mesjaszem, módl się za nami
Święty Piotrze, Opoko, na której Pan zbudował Kościół, módl się za nami
Święty Piotrze, gorliwy uczniu Chrystusa, módl się za nami
Święty Piotrze, wzorze opłakujących swe grzechy, módl się za nami
Święty Piotrze, szczerze pokutujący, módl się za nami
Święty Piotrze, pasterzu, któremu Chrystus powierzył całą owczarnię, módl się za nami
Święty Piotrze, odważny głosicielu słowa Bożego, módl się za nami
Święty Piotrze, obrońco prawdy Chrystusowej przed Sanhedrynem, módl się za nami
Święty Piotrze, bardziej słuchający Boga niż ludzi, módl się za nami
Święty Piotrze, cudotwórco w imieniu Chrystusa, módl się za nami
Święty Piotrze, utwierdzający braci w wierze i miłości, módl się za nami
Święty Piotrze, niestrudzony misjonarzu, módl się za nami
Święty Piotrze, pierwszy biskupie Rzymu, módl się za nami
Święty Piotrze, kochający Chrystusa nade wszystko, módl się za nami
Święty Piotrze, świadku Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami
Święty Piotrze, ukrzyżowany głową w dół, módl się za nami
Święty Piotrze, męczenniku przesławny, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, Piotrze Apostole,
By nic nas nie odłączyło od Chrystusowej miłości

Módlmy się:
Chryste, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Apostoła Piotra, który pod Cezareą Filipową uznał w Tobie Zbawiciela świata, udziel swojego błogosławieństwa tym, którzy przez chrzest i wiarę weszli do Twego królestwa. Niech przykład św. Piotra pobudza nas do bratniej miłości i gorliwego głoszenia Twojej Ewangelii, by wszystkie ludy przyjęły i umiłowały Ciebie, Słowo Wcielone. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

św. Piotr Apostoł
św. Piotr Apostoł

Dodaj komentarz