Litania do św. Piotra To Rot

Wspomnienie przypada na 7 lipca

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Piotrze To Rot, módl się za nami.
Święty Piotrze, już w dzieciństwie rozmiłowany w Chrystusie, módl się za nami.
Święty Piotrze, wspaniały mężu i ojcze rodziny, módl się za nami.
Święty Piotrze, świadku Jezusa przez słowa i czyny, módl się za nami.
Święty Piotrze, współpracowniku prześladowanych misjonarzy, módl się za nami.
Święty Piotrze, gorliwy katecheto, módl się za nami.
Święty Piotrze, sługo Eucharystii, módl się za nami.
Święty Piotrze, obrońco jedności i wierności małżeńskiej, módl się za nami.
Święty Piotrze, zatroskany o zbawienie swych rodaków, módl się za nami.
Święty Piotrze, gotowy cierpieć dla chwały Chrystusa, módl się za nami.
Święty Piotrze, wiemy Chrystusowi w trudach i niebezpieczeństwach, módl się za nami.
Święty Piotrze, więziony z powodu wiary, módl się za nami.
Święty Piotrze, przez oprawców zmuszany do samobójstwa, módl się za nami.
Święty Piotrze, chwalebny męczenniku, módl się za nami.

Abyśmy nawet w prześladowaniach wiary nie odstąpili, uproś nam, Święty Piotrze.
Abyśmy gorliwością apostolską o rozkrzewianie wiary płonęli, uproś nam, Święty Piotrze.
Abyśmy miłości małżeńskiej strzegli, uproś nam, Święty Piotrze.
Abyśmy przekazywali w naszych rodzinach prawdę Bożą, uproś nam, Święty Piotrze.
Abyśmy razem wzrastali w świętości, uproś nam, Święty Piotrze.
Abyśmy nikogo swymi grzechami nie osłabiali w wierze, uproś nam, Święty Piotrze.
Abyśmy chwałę nieba osiągnęli, uproś nam, Święty Piotrze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Piotrze To Rot,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, który obdarzyłeś chwałą męczeństwa Świętego Piotra To Rot, świeckiego katechistę, męża i ojca trojga dzieci, który niestrudzenie i ofiarnie ukazywał prawdę o chrześcijańskim małżeństwie, prosimy Cię, spraw za jego przyczyną, aby Kościół odważnie głosił Ewangelię małżeństwa i rodziny, a wierni strzegli w swych sercach jedności i wierności małżeńskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz