Litania do św. Piotra z Alkantary

Wspomnienie św Piotra z Alkantary przypada na 19 października

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Św. Panno nad Pannami,
Święty Piotrze z Alkantary, módl się za nami!
Św. Piotrze Aniele ziemski w czystości,
Św. Piotrze Serafinie pałający boską miłością,
Św. Piotrze Proroku w opowiadaniu przyszłych rzeczy,
Św. Piotrze Apostole w gorliwości, módl się za nami!
Św. Piotrze Męczenniku w ustawicznem ciała udręczeniu,
Św. Piotrze Wyznawco gorący Bóstwa Chrystusowego,
Św. Piotrze Nie przełamany mężu w cierpliwości,
Św. Piotrze Skarbie nieoszacowany Ewangielicznego ubóstwa,
Św. Piotrze Wzorze głębokiej pokory, módl się za nami!
Św. Piotrze Przykładzie ochotnego posłuszeństwa,
Św. Piotrze Przedziwny wzgardzicielu świata,
Św. PiotrzeNaczynie zakonnej doskonałości,
Św. Piotrze Miłośniku krzyża Chrystusowego, módl się za nami!
Św. Piotrze Zwierciadło cnót wszelkich,
Św. Piotrze Pasterzu owieczek Chrystusowych,
Św. Piotrze Naśladowco doskonały Franciszka św.,
Św. Piotrze Wdzięczna rozkoszy Aniołów św,
Św. Piotrze Towarzyszu miły Borgiasza świętego,
Św. Piotrze Duchowny ojcze Teresy świętej, módl się za nami!
Św. Piotrze Wodzu Zbawienia ludzkiego,
Św. Piotrze Mężu wedle serca boskiego,
Św. Piotrze Przybytku Trójcy przenajświętszej,
Św. Piotrze Mieszkanie wdzięczne Ducha świętego,
Św. Piotrze Ojcze reformy Serafickiej.
Św. Piotrze Fundatorze Prowincyi Indyjskich i Hiszpańskich,
Św. Piotrze Mistrzu oświecający zaćmienie sumienia, módl się za nami!
Św. Piotrze Przenikający serc ludzkich skryte myśli.
Św. Piotrze Szafarzu wierny i dobry talentów boskich,
Św. Piotrze Patronie strapionych,
Św. Piotrze Cudotwórco w dziwnych sprawach i dziełach Boskich,
Św. Piotrze Opiekunie wszystkich sierót, módl się za nami!

Bądźże naszym opiekunem, prosimy cię pokornie.
Aby Jezus najsłodszy obietnicę, którą dał Teresie świętej,
iż w imię twoje zbawienne potrzeby zawsze odbierać mamy,
za przyczyną i zasługą twoją teraz nad nami wypełnić i wykonać raczył, prosimy cię pokornie.
Abyś nam grzechów odpuszczenie zjednać raczył, prosimy cię pokornie.
Abyś nas Jezusowi w łaskę zalecić raczył, prosimy cię pokornie.
Abyś nam szczególną pomoc do zbawienia uprosić raczył, prosimy cię pokornie.
Aby nas Jezus za twoją przyczyną, cnót twoich naśladowcami uczynić raczył, prosimy cię pokornie.
Abyś nam skruszone serce, szczęśliwą śmierć i dobre skonanie zjednać raczył, prosimy cię pokornie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam Jezu przez zasługi świętego Piotra.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas Jezu przez zasługi świętego Piotra.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Jezu przez zasługi świętego Piotra.

W. Módl się za nami święty Piotrze,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, któryś błogosławionego Piotra wyznawcę Twego prawdziwej pokuty i wysokiej bogomyślności darem oświecić raczył, daj miłościwie, abyśmy za pomocą zasług jego według ciała umartwieni, niebieskich darów uczestnikami godnymi stać się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Dodaj komentarz