Litania do św. Rafała Archanioła

Wspomnienie świętych Archaniołów przypada na 29 września

Intencje:

– o wybór dobrego męża/ żony lub
– w czasie podróży, pielgrzymki
– w czasie choroby
– za emigrantów
– pomoc w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy

Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa jest, nie szuka poklasku

Modlitwa wstępna

Panie Boże, racz zesłać nam pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy,
przebywa on zaw­sze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby
i wyjedna nam Twoje błogosławień­stwo. Przez Pana naszego. Amen.

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych
w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia
i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy,
byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia,
ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą Ty odpędzałeś demony
i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie,
wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, Archaniele wiary i pokory, módl się za nami.
Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju, módl się za nami.
Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej, módl się za nami.
Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem, módl się za nami.
Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży, módl się za nami.
Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, módl się za nami.
Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami.
Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany, módl się za nami.
Św. Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku, módl się za nami.
Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza, módl się za nami.
Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby, módl się za nami.
Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, módl się za nami.
Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę, módl się za nami.
Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela, módl się za nami.
Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę, módl się za nami.
Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha, módl się za nami.
Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy, módl się za nami.
Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego, módl się za nami.
Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca, módl się za nami.
Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, módl się za nami.
Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów, módl się za nami.
Św. Rafale, stróżu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, przewodniku nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, doradco nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, opiekunie nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, duchowy nasz bracie, módl się za nami.
Św. Rafale, nauczycielu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, pomocniku nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, pocieszycielu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, patronie nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, obrońco nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, wodzu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra, módl się za nami.
Św. Rafale, który nas oświecasz, módl się za nami.

Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św. Rafała wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary – przez św. Rafała…
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny – przez św. Rafała…
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci – przez św. Rafała…
Od śmierci wiecznej – przez św. Rafała…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się.
Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży,
daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Rafale Archaniele to Ty
Zostałeś posłany przez Boga,
by pomóc młodemu Tobiaszowi
wybrać dobrą i cnotliwą żonę.

Pomóż, proszę i mnie w tym
ważnym wyborze, który wpłynie
na całą moją przyszłość.
Proszę Cię o pomoc w wyborze dobrej żony/męża

Dodaj komentarz