Litania do św. Rafała Kalinowskiego

Wspomnienie świętego Rafała Kalinowskiego przypada na  20 listopada,

Litania do św. Rafała Kalinowskiego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Rafale od św. Józefa, módl się za nami
Apostole Jedności Kościoła Chrystusowego
Wielki miłośniku Boga,
Czcicielu Matki Miłosierdzia
Naśladowco świętego Józefa
Wierny Bożym przykazaniom
Wierny krzyżowi i Ewangelii
Kapłanie zawsze utożsamiający się z Chrystusem
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego
Szczególny czcicielu Eucharystii
Gorliwy przewodniku dusz módl się za nami
Męczenniku konfesjonału
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy
Miłośniku ubóstwa czystości i prostoty
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa
Mężu wielkiej pokory módl się za nami
Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych
Przebaczający nieprzyjaciołom
Podtrzymujący nadzieję wygnańców
Pocieszający strapionych na duchu
Opiekunie sierot
Wzorze wychowawców módl się za nami
Wychowawco młodzieży
Patronie sybiraków
Patronie emigrantów
Patronie inżynierów i żołnierzy
Apostole Szkaplerza świętego
Wierny Sługo Królowej Karmelu
Wielki nasz Orędowniku w niebie módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Rafale
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykłą ofiarnością pracował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności Kościoła i zbawienie braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo:

Módlmy się: Boże, źródło świętości, Ty zapaliłeś w sercu świętego Rafała gorącą miłość do Kościoła i Ojczyzny i powierzyłeś mu dzieło odnowy życia karmelitańskiego w Polsce, spraw, abyśmy dzięki jego modlitwie trwali w oddaniu się Tobie i przynosili obfite owoce świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo:

Módlmy się: Boże, Ty dałeś nam w świętym Rafale wzór zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia, i przykład wytrwałej modlitwy pośród przeciwności, spraw łaskawie, abyśmy za jego wstawiennictwem, pod opieką Maryi oddawali się nieustannej modlitwie i żyli w miłości, która wszystko przetrwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo:

Módlmy się: Panie Jezu Chryste Zbawicielu świata, który przyszedłeś na ziemię, aby nas odkupić przez Twoją mękę i śmierć krzyżową, wysłuchaj modlitwy zanoszone do Ciebie za pośrednictwem świętego Rafała i udziel nam łask, o które z ufnością za jego wstawiennictwem gorąco Cię prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litanię opracował o. dr Włodzimierz Tochmański OCD, a Imprimatur opatrzył ks. kard. Stanisław Dziwisz (Kraków, 6 marca 2015, nr 456).

Dodaj komentarz