Litania do św. Rajmunda

Wspomnienie św Rajmunda przypada na 7 stycznia

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Dominiku, mistrzu duchowy Świętego Rajmunda, módl się za nami
Święty Rajmundzie, szlachetnie urodzony, chlubo Katalonii, 
Święty Rajmundzie, pilny i cnotliwy studencie,
Święty Rajmundzie, mądrością Bożą w młodości napełniony,
Święty Rajmundzie, nieprzeciętne zdolności ku chwale Bożej wykorzystujący,
Święty Rajmundzie, wykładowco uniwersytecki,
Święty Rajmundzie, prowadzący ascetyczne i pełne wyrzeczeń życie,
Święty Rajmundzie, miłośniku cnoty czystości,
Święty Rajmundzie, wzorze pokory przed Bogiem,
Święty Rajmundzie, przyjacielu biedaków,
Święty Rajmundzie, opiekunie chorych i cierpiących,
Święty Rajmundzie, naśladowco świętego Dominika,
Święty Rajmundzie, przykładny zakonniku,
Święty Rajmundzie, sławny kaznodziejo,
Święty Rajmundzie, prowadzący grzeszników do Boga,
Święty Rajmundzie, świadku Bożego Miłosierdzia,
Święty Rajmundzie, doskonały spowiedniku,
Święty Rajmundzie, gorliwy w wypełnianiu swych obowiązków,
Święty Rajmundzie, umiejętnie łączący modlitwę z pracami apostolskimi,
Święty Rajmundzie, doświadczony kierowniku duchowy,
Święty Rajmundzie, nasz orędowniku przed tronem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, Święty Rajmundzie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty posługujesz się ludźmi, by szerzyć swe królestwo na ziemi, przez zasługi świętego Rajmunda i jego apostolską gorliwość, obdarz swój Kościół wspaniałymi gorliwymi pasterzami. I spraw, byśmy za ich przewodem nie ustawali w drodze do Twego królestwa, gdzie nas oczekujesz.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz