Litania do św. Rity z Cascii

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święta Rito, nasza przemożna obrończyni, módl się za nami.
Święta Rito, wybrany darze niebios, módl się za nami.
Święta Rito, któraś ukochała samotność, módl się za nami.
Święta Rito, przykładzie łagodności i skromności, módl się za nami.
Święta Rito, godny naśladowania wzorze pokory i uległości, módl się za nami.
Święta Rito, doskonały przykładzie przebaczenia krzywd doznanych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze posłuszeństwa i zgadzania się z wolą Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, ideale żony i matki, módl się za nami.
Święta Rito, zwierciadło cierpliwości i cichości, módl się za nami.
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, pełna mocy Bożej, módl się za nami.
Święta Rito, gorliwa w pokucie, módl się za nami.
Święta Rito, wdowo niosąca pokój, módl się za nami.
Święta Rito, szczodra dla biednych, módl się za nami.
Święta Rito, gotowa na Boże wezwanie, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze życia klauzurowego, módl się za nami.
Święta Rito, ogrodzie wszelkich cnót, módl się za nami.
Święta Rito, pokorna oblubienico Chrystusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Święta Rito, gorąca wielbicielko Ran Chrystusowych, módl się za nami.
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusowej ukoronowana, módl się za nami.
Święta Rito, wytrwała w Bożej miłości, módl się za nami.
Święta Rito, ozdobiona chwałą niebiańską, módl się za nami.
Święta Rito, chwało zakonu augustiańskiego, módl się za nami.
Święta Rito, obdarzona niezwykłą mocą, módl się za nami.
Święta Rito, gwiazdo przewodnia zagubionych, módl się za nami.
Święta Rito, pewna pociecho strapionych, módl się za nami.
Święta Rito, wskazująca drogę do zbawienia, módl się za nami.
Święta Rito, patronko chorych, módl się za nami.
Święta Rito, ucieczko w niebezpieczeństwach, módl się za nami.
święta Rito, święta spraw niemożliwych, módl się za nami.
Święta Rito, rzeczniczko w czasie rozpaczy, módl się za nami.
Święta Rito, skuteczna wspomożycielko dla wszystkich módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Naznaczyłeś, Panie, Świętą Ritę
znakiem swojej męki i miłości.

Módlmy się:
Boże, w swoim nieskończonym miłosierdziu raczysz spoglądać z miłością na swoją wierną służebnicę Ritę i udzielasz za jej pośrednictwem tego, co wydaje się być niemożliwym dla człowieka i dla przewidywań świata, miej litość nad nami i wspomóż nas w naszych nieszczęściach. Spraw, aby wszyscy uznali, że tylko Ty sam jesteś nagrodą dla pokornych, obroną dla opuszczonych i siłą dla tych, którzy Tobie ufają. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz