Litania do św. Roberta Bellarmina, doktora Kościoła

Wspomnienie liturgiczne przypada na 17 września

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny. zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Matko i Królowo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Matko Dobrej Drogi, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami.
Święty Ignacy Loyolo, módl się za nami.
Święty Alojzy Gonzago, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Edmundzie Campion, módl się za nami.
Święty Franciszku Borgiaszu, módl się za nami.
Święty Klaudiuszu de la Colombiere, módl się za nami.
Święty Robercie Bellarminie, Doktorze Kościoła, módl się za nami.
Święty Robercie, Duchowy Ojcze Świętego Alojzego Gonzagi, módl się za nami.
Święty Robercie, Duchowy Synu Świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.
Święty Robercie, Duchowy Synu Świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami.
Święty Robercie, Obrońco Świętej Matki Kościoła, módl się za nami.
Święty Robercie, Obrońco Ojca Świętego, módl się za nami.
Święty Robercie, Obrońco doktryny Kościoła, módl się za nami.
Święty Robercie, Obrońco Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Święty Robercie, Obrońco Edukacji Katolickiej, módl się za nami.
Święty Robercie, Obrońco ubogich i cierpiących, módl się za nami.
Święty Robercie, Pogromco heretyków, módl się za nami.
Święty Robercie, Pogromco heretyckich władców, módl się za nami.
Święty Robercie, Pogromco fałszywych doktryn, módl się za nami.
Święty Robercie, Pogromco zbłąkanych profesorów, módl się za nami.
Święty Robercie, Pogromco aktów nieczystych, módl się za nami.
Święty Robercie, Nauczycielu Męczenników i Świętych, módl się za nami.
Święty Robercie, Nauczycielu Kapłanów i Zakonników, módl się za nami.
Święty Robercie, Nauczycielu Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Święty Robercie, Nauczycielu chrześcijańskiego ludu, módl się za nami.
Święty Robercie, Nauczycielu dzieci Bożych, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Kardynałów i Biskupów, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Kapłanów i Zakonników, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Profesorów, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Apologetów, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Kaznodziejów, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Teologów, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla Kierowników Duchowych, módl się za nami.
Święty Robercie, Wzorze dla dzieci Bożych, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku Trójjedynego Boga, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku Matki Bożej, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku Świętej Matki Kościoła, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku doktryny Kościoła, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku czystości, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku modlitwy, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku łagodności, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku pokory, módl się za nami.
Święty Robercie, Miłośniku cierpliwości, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

L.: Módl się za nami Święty Robercie Bellarminie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Roberta , biskupa, wielką wiedzą i męstwem dla obrony wiary Twojego Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój lud zachował tę wiarę nienaruszoną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz