Litania do św. Rozalii

Wspomnienie św. Rozalii przypada na 4 września

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo – módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami,
Święta Rozalio, módl się za nami,
Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa, módl się za nami,
Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca, módl się za nami,
Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca, módl się za nami,
Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana, módl się za nami,
Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca, módl się za nami,
Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona, módl się za nami,
Święta Rozalio, różą i lilią nazwana, módl się za nami,
Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności, módl się za nami,
Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości, módl się za nami,
Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości, módl się za nami,
Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu, módl się za nami,
Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona, módl się za nami,
Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca, módl się za nami,
Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca, módl się za nami,
Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona, módl się za nami,
Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana, módl się za nami,
Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona, módl się za nami,
Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona, módl się za nami,
Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca, módl się za nami,
Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko, módl się za nami,
Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko, módl się za nami,
Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca. módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Rozalio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz