Litania do św. Róży z Limy

Wspomnienie św. Róży z Limy przypada na 23 sierpnia.

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo wyznawców módl się za nami
Święta Różo z Limy módl się za nami
Święta Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej módl się za nami
Święta Różo, lilio czystości módl się za nami
Św. Różo, przykładzie pokory módl się za nami
Św. Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi módl się za nami
Św. Różo, pełna miłości Boga i bliźniego módl się za nami
Św. Różo, tercjarko dominikańska módl się za nami
Św. Różo ozdobo zakonu dominikańskiego módl się za nami
Św. Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości módl się za nami
Św. Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy módl się za nami
Św. Różo, rozpłomieniona miłością Boga módl się za nami
Św. Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji módl się za nami
Św. Różo, doznająca łask mistycznych módl się za nami
Św. Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem módl się za nami
Św. Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego módl się za nami
Św. Różo, niezmordowana w cierpieniu módl się za nami
Św. Różo, pokutująca za grzeszników módl się za nami
Św. Różo, pełna surowości i wyrzeczenia módl się za nami
Św. Różo, doświadczona cierpieniem módl się za nami
Św. Różo, krocząca drogą umartwienia módl się za nami
Św. Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary módl się za nami
Św. Różo, oddana bezgranicznie Bogu módl się za nami
Św. Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory módl się za nami
Św. Różo, nękana przez złego ducha módl się za nami
Św. Różo, niosąca pomoc potrzebującym módl się za nami
Św. Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie módl się za nami
Św. Różo, gorliwie posługująca bliźnim módl się za nami
Św. Różo, opiekunko chorych i ubogich módl się za nami
Św. Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych módl się za nami
Św. Różo, obdarzona stałą wizją Anioła Stróża módl się za nami
Św. Różo, patronko Ameryki, Filipin i Antyli módl się za nami
Św. Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że święta Róża obdarzona pełnią łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam, swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnać szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz