Litania do św. Saby

Wspomnienie św. Saby przypada na 5 grudnia

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo pustelników, módl się za nami.
Święty Sabo, przez rodziców ofiarowany Bogu,
Święty Sabo, pustelniku pragnący rozmowy z Bogiem,
Święty Sabo, skupiony na słowie Pana,
Święty Sabo, mistrzu milczenia i kontemplacji,
Święty Sabo, oddalony od świata, by służyć jego zbawieniu,
Święty Sabo, nauczycielu innych pustelników,
Święty Sabo, wierny naśladowco Chrystusa Pana,
Święty Sabo, przykładnie strzegący ubóstwa, módl się za nami.
Święty Sabo, mężu o czystym sercu,
Święty Sabo, w obronie sprawiedliwości odważnie stający,
Święty Sabo, wzorze pokory i uniżenia przed Bogiem,
Święty Sabo, pragnący królestwa Bożego na ziemi,
Święty Sabo, nieustannie trwający na modlitwie,
Święty Sabo, napełniony mądrością Bożą,
Święty Sabo, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Święty Sabo, w chwale nieba wielbiący Boga,
Święty Sabo, wspomożycielu tych, którzy się do ciebie uciekają, módl się za nami.

Abyśmy Chrystusa i Jego Matkę całym sercem miłowali, uproś nam, Święty Sabo.
Abyśmy z radością odnajdywali Chrystusa w Jego słowie,
Abyśmy w szkole Ewangelii kształtowali nasze serca,
Abyśmy uciekali od grzechy i pokus światowych,
Abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych, uproś nam, Święty Sabo.
Abyśmy byli zawsze posłuszni woli Bożej,
Abyśmy troszczyli się o swoje i bliźnich zbawienie, uproś nam, Święty Sabo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Sabo, pustelniku,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty wyprowadziłeś swój lud na pustynię, by w ciszy i osamotnieniu mówić do jego serca, wspominając chwalebnego Sabę, pustelnika, który odszedł od świata, by być bliżej Ciebie, pokornie prosimy, udziel nam ducha pobożności i skupienia na modlitwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz