Litania do św. Scholastyki II

Wspomnienie św. Scholastyki przypada na 10 lutego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Scholastyko, módl się za nami.
Wzorze cnoty czystości, módl się za nami.
Mistrzyni świętości w życiu zakonnym, módl się za nami.
Płonąca pochodnio miłości Boga i bliźnich, módl się za nami.
Przykładzie dobroci, posłuszeństwa i wszelkich cnót zakonnych, módl się za nami.
Święta Scholastyko, której dusza w postaci gołębicy była wzięta do nieba, módl się za nami.

Abyś nam przez przyczynę świętej Scholastyki grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas czystością ciała i duszy obdarzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam łask do zachowania przykazań udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas od pokus i sideł szatana bronić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w godzinę naszej śmierci zmiłować się nam nami raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Przyczyń się za nami do Boga, święta Scholastyko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wspominając świętą Scholastykę, dziewicę, prosimy Cię Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

św. Scholastyka
św. Scholastyka

Dodaj komentarz