Litania do św. Scholastyki

Wspomnienie św. Scholastyki przypada na 10 lutego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Maryjo, zwierciadło Panieńskiej czystości, módl się za nami.
Święta Matko Scholastyko, Współpatriarchini brata Swego św. Benedykta, módl się za nami.
W niemowlęctwie swoim chwalić Boga nauczona, módl się za nami.
W samotności wzdychająca z pragnienia poświęcenia się swojemu Oblubieńcowi Jezusowi Panu, módl się za nami.
Za przykładem Brata swego św. Benedykta, światem mężnie pogardzająca, módl się za nami.
Wonnością nieskażonej czystości niebo i ziemię napełniająca, módl się za nami.
Panno mądra z lampami gorejącymi na Chrystusowe dopuszczona, módl się za nami.
Zakonu benedyktyńskiego dziwny zaszczycie, módl się za nami.
Cudowna uzdrowicielko ludzi w rozlicznych chorobach będących, módl się za nami.
Osobliwsza ludzi strapionych pociecho, módl się za nami.
Wielki przykładzie prawdziwej świątobliwości, módl się za nami.
Wzorze głębokiej pokory, módl się za nami.
Ciało swoje ostrymi postami umartwiająca, módl się za nami.
Grzeszników do Boga cudownie nawracająca, módl się za nami.
Ogniu mistyczny pałający Bożą miłością, módl się za nami.
Sługo Boża w ranach Jezusa zatopiona, módl się za nami.
Nad niedostatkami ludzkimi się litująca, módl się za nami.
Któraś najpierwszą i najzacniejszą Fundatorką panieńskich klasztorów była, módl się za nami.
Którą św. Benedykt raz na rok nawiedzał, módl się za nami.
Któraś deszcz cudownie u Boga uprosiła, módl się za nami.
Którą Bóg za życia i po śmierci cudami uczcił, módl się za nami.
Matko i ucieczko nasza na tym padole, módl się za nami.

Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.
Od ducha nieczystego, wybaw nas Panie.
Od grzechu śmiertelnego, wybaw nas Panie.
Przez czysty żywot św. Scholastyki, wysłuchaj nas Panie.
Przez żarliwą miłość Jej ku Tobie, wysłuchaj nas Panie.
Przez Jej przyczynę i wszelkie zasługi, wysłuchaj nas Panie.
My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam umiłowanie czystości duszy i ciała dać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam ku zupełnemu zachowaniu przykazań Twoich łaski Twojej użyczyć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas od pokus i sideł szatańskich bronić i zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś się nad nami w godzinę śmierci naszej zmiłować raczył, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, św. Matko Scholastyko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś Matkę naszą św. Scholastykę wezwał do siebie w postaci gołębicy i umieścił w Niebieskim pałacu prosimy Cię, abyśmy radując się z Jej wiecznej światłości – za Jej przyczyną dostąpili odpuszczenia grzechów i wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

św. Scholastyka
św. Scholastyka

Dodaj komentarz