Litania do św. Seweryna

Wspomnienie św Seweryna przypada na 8 stycznia

LITANIA DO ŚW. SEWERYNA
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, .
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Sewerynie z Noricum, módl się za nami.
Święty Sewerynie, pochodzący ze znakomitego rzymskiego rodu, módl się za nami.
Święty Sewerynie, wybierający ciszę i milczenie,
Święty Sewerynie, na pustyni postom oddany,
Święty Sewerynie, spragniony obecności Boga, módl się za nami.
Święty Sewerynie, żyjący w niespokojnych czasach,
Święty Sewerynie, obrońco uciśnionych,
Święty Sewerynie, odważny pośredniku i negocjatorze,
Święty Sewerynie, szanowany dla swej prawości,
święty Sewerynie, wierny sługo Chrystusa, módl się za nami.
Święty Sewerynie, przykładzie życia w skromności i umiarkowaniu,
Święty Sewerynie, całkowicie zanurzony w modlitwie,
Święty Sewerynie, wielki pokutniku, módl się za nami.
Święty Sewerynie, o zbawienie grzeszników błagający Boga,
Święty Sewerynie, niebieski nasz orędowniku,
Święty Sewerynie, patronie nawracających się, módl się za nami.

Abyśmy opierali się stanowczo pogańskiej mentalności, uproś nam, święty Sewerynie.
Abyśmy Boga szukali na modlitwie i w głębi własnego serca,
Abyśmy naukę chrześcijańską poznawali i nią żyli, uproś nam, święty Sewerynie.
Abyśmy zabiegali o dobrą spowiedź,
Abyśmy nie zatwardzali swych serc niewiarą lub obojętnością,
Abyśmy naśladowali twoje cnoty,
Abyśmy pielęgnowali w sobie miłość bliźniego,
Abyśmy trwali w wierze świętej mimo trudności i pokus, uproś nam, święty Sewerynie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Sewerynie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty nagradzasz czyny cnotliwe, a piętnujesz występki,
prosimy Cię przez wstawiennictwo świętego Seweryna,
który umiłował święte milczenie i w skupieniu trwał przed Tobą,
wzmocnij w nas ducha modlitwy i napełniaj nasze serca pragnieniem całkowitego oddania się Tobie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz