Litania do św. Stanisława, biskupa i męczennika

Wspomnienie św Stanisława przypada na 8 maja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Męczenniku Chrystusowy, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Światło Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Apostole ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny Twojej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze ludu wiernego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Bogu przed narodzeniem ofiarowany, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Mężu do stanu duchownego przeznaczony, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Mężu w stanie duchownym przykładny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Wzorze doskonałości świątobliwej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Wzorze biskupiej godności, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ozdobo Kapłanów, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ozdobo narodu Twojego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Mową i dziełami przed Bogiem wielki, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Obrońco i karmicielu ubogich, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Pogromco występków, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Cnót nauczycielu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Umarłych wskrzesicielu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Piotrowina na świadectwo prawdy z grobu przed króla prowadzący, módl się za nami.
Święty Stanisławie, W wierze wątpiących utwierdzający, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Nadzieję zmartwychwstania umacniający, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.
Święty Stanisławie, W różnych chorobach lekarzu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Patronie we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, św. Stanisławie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Panie, wysłuchaj modlitwy naszej.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże za którego cześć chwalebny biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych;
spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Dodaj komentarz