Litania do św. Stanisława Kazimierczyka

Wspomnienie św Stanisława obchodzimy 5 maja

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami
Wierny wykonawco rad ewangelicznych, módl się za nami
Naśladowco życia apostolskiego, módl się za nami
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym, módl się za nami
Miłośniku Krzyża i umartwienia, módl się za nami
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej, módl się za nami
Przykładzie cnót chrześcijańskich, módl się za nami
Wzgardzicielu próżności świata, módl się za nami
Wzorze pokory i cierpliwości, módl się za nami
Siewco braterskiej miłości, módl się za nami
Miłośniku czystości, módl się za nami
Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże, módl się za nami
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego, módl się za nami
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej, módl się za nami
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego, módl się za nami
Przewodniku pokutujących, módl się za nami
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie, módl się za nami
Pociecho smutnych i strapionych, módl się za nami
Opiekunie ubogich, módl się za nami
Nadziejo chorych, módl się za nami
Narzędzie cudownych dzieł Bożych, módl się za nami
Lekarzu, wzrok przywracający, módl się za nami
Podporo chromych, módl się za nami
Ozdobo Zakonu Kanoniczego, módl się za nami
Chlubo naszego Narodu, módl się za nami
Patronie Krakowa i Kazimierza, módl się za nami
Patronie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, módl się za nami

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Stanisławie Kazimierczyku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, * wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.

Dodaj komentarz