Litania do św. Stanisława Kostki

Wspomnienie św Stanisława Kostki przypada na 18 września

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże –zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami
Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza, módl się za nami
Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny, módl się za nami
Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary, módl się za nami
Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających, módl się za nami
Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco, módl się za nami
Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych, módl się za nami
Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, módl się za nami
Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladowania opoko, módl się za nami
Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa, módl się za nami
Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa, módl się za nami
Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości, módl się za nami
Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości, módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego, módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów, módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował, módl się za nami
Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili, módl się za nami
Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła, módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził, módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział, módl się za nami
Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie, módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował, módl się za nami
Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej, módl się za nami

Abyśmy cnoty Twoje naśladawali, uproś nam u Boga
Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili, uproś nam u Boga
Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli, uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali, uproś nam u Boga
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli, uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Módl się za nami św. Stanisławie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonał,
żeś w młodocianym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczył, spraw,
prosimy Cię, abyśmy za przykładem błogosławionego Stanisława
zbawiennie z czasu życia korzystali i skwapliwie do wiecznego zdążali pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Dodaj komentarz