Litania do św. Stanisława Papczyńskiego

Wspomnienie św Stanisława przypada na 18 maja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu święty Boży, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Niepokalana Matko zakonu Marianów Maryjo – módl się za nami

O. Stanisławie Papczyński – módl się za nami
O. Stanisławie, założycielu Zakonu Maranów, módl się za nami
O. Stanisławie, Chorąży Niepokalanej Dziewicy,
O. Stanisławie, mężu zraniony strzałami Boskiej Miłości,
O. Stanisławie, światło wszystkich nauczycieli,
O, Stanisławie, rycerzu walczący za Chrystusa słowem, piórem i przykładem,
O. Stanisławie, nieustraszony obrońco zasad Ewangelii,
O. Stanisławie, kaznodziejo niezmordowany,
O. Stanisławie, Boży pracowniku,
O, Stanisławie, nieprzebrane źródło wymowy, módl się za nami
O, Stanisławie, upojony miłością Bożą,
O, Stanisławie, pokorny przyjacielu pokoju,
O, Stanisławie, Ojcze i wspomożenie ubogich,
O. Stanisławie, pociecho serc smutnych,
O. Stanisławie, słodyczy opuszczonych,
O. Stanisławie, pewny lekarzu chorujących, módl się za nami
O. Stanisławie, przewodniku anielski zbłąkanych,
O, Stanisławie, zamiłowany w ubóstwie, cierpieniu i umartwieniu,
O. Stanisławie, ucieczko grzeszników miłosierdzia pełna,
O. Stanisławie, pokutniku jeden z największych,
O. Stanisławie, Opiekunie osób nieszczęśliwych, módl się za nami
O. Stanisławie, Apostole dusz w czyśćcu cierpiących,
O. Stanisławie, Najświętszego Sakramentu czcicielu,
O. Stanisławie, Niepokalanej Dziewicy Synu najmilszy,
O. Stanisławie, miłosierdzia Bożego żebrzący, módl się za nami

Abyśmy za grzechy nasze prawdziwą pokutę czynili,

Błagaj Boga, prosimy.
Abyśmy w Ojczyźnie wolnej i katolickiej umierali,
Błagaj Boga, prosimy.
Abyśmy za Twą przyczyną do niebieskiej ojczyzny dostać się mogli,

– Niepokalana Królowo i Matko prosimy Cię dla zasług bł. O. Stanisława, aby wszyscy nieszczęśliwi, chorzy, kalecy, więźniowie, sieroty, wdowy, w nędzy i opuszczeniu żyjący, a wzywający pomocy tego sługi Twego, łaskę zdrowia, pomoc i odpuszczenie grzechów u Syna Twego otrzymali,
spraw to Niepokalana Matko Maryjo,
– Niepokalana Królowo i Matko, prosimy Cię przez zasługi bł. O. Stanisława, aby ucząca się młodzież wzywając pomocy sługi twego w nauce pomoc i zdolność odpowiednią oraz błogosławieństwo w swej pracy otrzymywała, a w walce z namiętnościami i pokusami łatwość,
spraw to Niepokalana Matko Maryjo,
– Niepokalana Królowo i Matko, prosimy Ciebie, aby Syn Twój najmilszy Jezus wszystkim nieszczęśliwym, prześladowanym, pogardzanym, wszystkim, którym się w tym życiu nie powodzi błogosławić, wspierać i ratować raczył, przez zasługi, pokuty, cierpienia, prześladowania i niepowodzenia w życiu bł. O. Stanisława cierpliwie bez szemrania zniesione,
spraw to Niepokalana Matko Maryjo,
– Aby grób O. Stanisława nowymi zajaśniał cudami,
spraw to Niepokalana Matko Maryjo,
– Aby Bóg ojczyźnie naszej nowych świętych a Kościołowi i jego namiestnikowi obrońców przysporzyć raczył,
spraw to Niepokalana Matko Maryjo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ojcze Stanisławie, przez Twoje przyczyny
W: Zjednaj nam łaskę Boską, przejednawszy winy.

Módlmy się:

Panie nasz i Boże, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który ufając w pomoc Twojej opatrzności, mimo wielu przeszkód, wiernie podążał śladami Jezusa i Jego Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz