Litania do św. Szczepana

Wspomnienie św. Szczepana przypada na 26 grudnia

( do prywatnego odmawiania )

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami .
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami .
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami .

Św. Szczepanie, pierwszy męczenniku, módl się za nami.
Św. Szczepanie, któryś pierwszy mękę i śmierć wycierpiał za głoszenie imienia Jezusa Chrystusa,
Św. Szczepanie, któryś tak ściśle naśladował Jezusa Chrystusa w tej wielkiej cnocie miłości dla swoich wrogów, módl się za nami.
Św. Szczepanie, któryś, w czasie kamieniowania wyrzucał z siebie iskry miłości,
aby rozpalić serca kamieniujących większą mocą niż kamienie którymi rzucali, módl się za nami.
Św. Szczepanie, który polecając swoją duszę Bogu , wstawiałeś się za swoimi wrogami: Wybacz im, Panie, a nie karać ich za ich grzechy, módl się za nami.
Św. Szczepanie, najbardziej gorliwy dla chwały Boga,
Św. Szczepanie, najbardziej cierpliwy i stały,
Św. Szczepanie, wzorze pokory i czystości, módl się za nami.
Św. Szczepanie, którego święte męstwo napełniło podziwem wszystkich,
Św. Szczepanie, przez którego, Bóg tak wiele znaków i cudów uczynił,
Św. Szczepanie, któryś w miłości do Boga , nie ustępował Apostołom,
Św. Szczepanie, którego postawa nawróciła wielu do wiary w Chrystusa, módl się za nami.
Św. Szczepanie, przez którego Kościół otrzymał świadectwo wiary i męczeństwa,
Św. Szczepanie, o którym jest powiedziane, że Duch Święty, który zamieszkuje duszę twoją,
rozjaśnia twoje oblicze, módl się za nami.
Św. Szczepanie, którego twarz zajaśniała jak u anioła,
Św. Szczepanie,aniele czystości,
Św. Szczepanie, pełen wiary i Ducha Świętego,
Św. Szczepanie, drogo do serca Jezusa, módl się za nami.

Módlmy się:

Daj prosimy Panie to naśladować co czcimy; abyśmy się nauczyli
nieprzyjaciół kochać, bo tego dziś obchodzimy uroczystą pamiątkę, który
umiał nawet za prześladowców błagać Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
Amen.

Dodaj komentarz