Litania do św. Szymona z Lipnicy

Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy – 18 lipca

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Szymonie z Lipnicy, módl się za nami,
Św. Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus, módl się za nami,
Św. Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny, módl się za nami,
Św. Szymonie, wierny synu św. Franciszka, módl się za nami,
Św. Szymonie, dla miłości Boga gardzący światowymi godnościami, módl się za nami,
Św. Szymonie, w czasie epidemii bliźnim służący z narażeniem życia, módl się za nami,
Św. Szymonie, miłością bliźniego uświęcony, módl się za nami,
Św. Szymonie, wzorze surowych obyczajów, módl się za nami,
Św. Szymonie, pokorny sługo Boży, módl się za nami,
Św. Szymonie, silnej wiary przykładzie, módl się za nami, 
Św. Szymonie, mężu niezachwianej nadziei, módl się za nami,
Św. Szymonie, przykładzie wychowawców, módl się za nami,
Św. Szymonie, wzorze dążących do czystości, módl się za nami,
Św. Szymonie, przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami,
Św. Szymonie, ubogi duchem, módl się za nami,
Św. Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach, módl się za nami,
Św. Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego, módl się za nami,
Św. Szymonie, łaską czynienia cudów obdarzony, módl się za nami,
Św. Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych, módl się za nami,
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii, módl się za nami,
Św. Szymonie, patronie młodzieży akademickiej módl się za nami,
Św. Szymonie, patronie Krakowa, módl się za nami,
Św. Szymonie, patronie naszej parafii. módl się za nami,
Św. Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Szymonie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który wsławiłeś św. Szymona darem głoszenia Ewangelii,
spraw łaskawie, abyśmy żywieni pokarmem jego zbawiennej nauki i pełniąc Twoją wolę,
drogą Twej sprawiedliwości doszli do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dodaj komentarz