Litania do św. Wacława

Wspomnienie świętego Wacława przypada na 28 września.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wacławie, módl się za nami.
Pochodnio gorejąca w domu Bożym, módl się za nami.
Od dziecka postępujący w doskonałości, módl się za nami.
Wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Czech Patronie, módl się za nami.
Wzorze możnych tego świata, módl się za nami.
Wzorze książąt i królów, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Przykładzie cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku Boży, módl się za nami.
Światło Kościoła Bożego, módl się za nami.
Naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Pocieszycielu strapionych, módl się za nami.
Źródło dobroci, módl się za nami.
Krzewicielu wiary świętej, módl się za nami.
Ojcze sierot i ubogich, módl się za nami.
Młodzieńcze nieskalany, módl się za nami.
Wzorze pokory i łaskawości, módl się za nami.
Dziełami przed Bogiem wielki, módl się za nami.
Pogromco występnych, módl się za nami.
Cnót nauczycielu, módl się za nami.
Radości i chwało Ojczyzny, módl się za nami.
Ofiaro miłości bliźniego, módl się za nami.
Uczestniku niebieskiej chwały, módl się za nami.
Orędowniku nasz u Boga, módl się za nami.
Patronie naszej parafii, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Wacławie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże,
z Twoją pomocą święty Wacław aż do śmierci walczył w obronie wiary,
spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie
cierpliwie znosili wszelkie przeciwności
i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie,
bo Ty jesteś prawdziwym życiem.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Dodaj komentarz