Litania do św. Weroniki Giuliani

Wspomnienie liturgiczne św Weroniki Guliani przypada ana 9 lipca

Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę dziewicę znamionami męki Twojego Syna;
dozwól nam za jej przykładem i wstawiennictwem,
byśmy upodobnili się do Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu Jego chwały. Amen.

Chryste, eleison. – Kyrie, eleison. Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, Dziewico i Matko – módl się za nami,
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy módl się za nami,
Święty Franciszku, bracie Chrystusa ubogiego módl się za nami,
Święta Klaro, oblubienico Chrystusa Ukrzyżowanego módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w gorącej miłości módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w przylgnięciu do Ojca módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w posłuszeństwie Duchowi módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w wytrwałej modlitwie módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w przeżywaniu Pasji módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w noszeniu krzyża módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w darze stygmatów módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w trosce o zbawienie dusz módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w pragnieniu nawracania grzeszników módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w gorliwej służbie módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w codziennej pracy módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w heroicznej pokorze módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w znoszeniu niesprawiedliwości módl się za nami,
Święta Weroniko, prawdziwy obrazie Jezusa w oddaniu Maryi módl się za nami,

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata –przepuść nam Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata –wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Weroniko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty wsławiłeś świętą Weronikę dziewicę znamionami męki Twojego Syna;
dozwól nam za jej przykładem i wstawiennictwem,
byśmy upodobnili się do Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się w dniu Jego chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Dodaj komentarz