Litania do św. Wincentego a Paulo

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo przypada na 27 września

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
Święty Wincenty, naśladowco Chrystusa przez całe życie, módl się za nami.
Święty Wincenty, sprawiedliwy z wiary żyjący, módl się za nami.
Święty Wincenty, zapalony ogniem miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
Święty Wincenty, wzbogacony dobrowolnym ubóstwem, módl się za nami.
Święty Wincenty, głoszący zwycięstwa przez posłuszeństwo, módl się za nami.
Święty Wincenty, uczniu Chrystusa cichy i pokornego serca, módl się za nami.
Święty Wincenty, nie ustający w modlitwie i pracach, módl się za nami.
Święty Wincenty, cierpliwy w przeciwnościach, módl się za nami.
Święty Wincenty, uprzejmie kochający Twoich nieprzyjaciół
i dobrze czyniący nienawidzącym Ciebie, módl się za nami.
Święty Wincenty, wielki zwycięzco samego siebie, módl się za nami.
Święty Wincenty, prawdziwy wzgardzicielu świata, módl się za nami.
Święty Wincenty, żarliwy o chwałę Boską, módl się za nami.
Święty Wincenty, żarliwy apostole na misjach po wsiach i miastach, módl się za nami.
Święty Wincenty, założycielu zgromadzenia Sióstr Szarytek, módl się za nami.
Święty Wincenty, opiekunie i żywicielu opuszczonych sierot, módl się za nami.
Święty Wincenty, pociecho wszystkich ubogich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś
świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, spraw, abyśmy ożywieni
tą samą gorliwością, miłowali cierpiących braci i śpieszyli im z pomocą.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Dodaj komentarz