Litania do św. Wincentego Pallottiego

Wspomnienie św. Wincentego Pallottiego przypada na 22 stycznia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.
Święty Wincenty Pallotti, otwarty na Ducha Świętego,
Święty Wincenty Pallotti, z pobożnych rodziców narodzony,
Święty Wincenty Pallotti, rozmiłowany w Bogu,
Święty Wincenty Pallotti, zapalony miłością do Jezusa i Maryi,
Święty Wincenty Pallotti, zwiastunie nieskończonej miłości Boga,
Święty Wincenty Pallotti, oddany całkowicie Najświętszej Dziewicy, Królowej Apostołów,
Święty Wincenty Pallotti, ozdobo Kościoła świętego,
Święty Wincenty Pallotti, wzorze świętości, pokory i ubóstwa,
Święty Wincenty Pallotti, miłośniku pokoju i siewco jedności,
Święty Wincenty Pallotti, kwiecie czystości,
Święty Wincenty Pallotti, posłuszny swojemu spowiednikowi,
Święty Wincenty Pallotti, rozpalony żarem miłości Bożej,
Święty Wincenty Pallotti, przykładzie apostolskiej gorliwości,
Święty Wincenty Pallotti, szukający we wszystkim nieskończonej chwały Bożej,
Święty Wincenty Pallotti, odważny odnowicielu Kościoła i proroku pełen Ducha,
Święty Wincenty Pallotti, przejęty troską o sprawy misji Kościoła,
Święty Wincenty Pallotti, prekursorze ruchu ekumenicznego,
Święty Wincenty Pallotti, pragnący zjednoczyć wszystkich ludzi w jednym Kościele i pod jednym Pasterzem,
Święty Wincenty Pallotti, przynaglany miłością Bożą do miłowania wszystkich ludzi,
Święty Wincenty Pallotti, wzorze kapłaństwa,
Święty Wincenty Pallotti, apostole Rzymu,
Święty Wincenty Pallotti, głosicielu powszechnego apostolstwa świeckich,
Święty Wincenty Pallotti, wytrwale szerzący Słowo Boże,
Święty Wincenty Pallotti, kaznodziejo żarliwy,
Święty Wincenty Pallotti, spowiedniku wytrwały,
Święty Wincenty Pallotti, orędowniku w potrzebach Ludu Bożego,
Święty Wincenty Pallotti, szlachetny przyjacielu ubogich i strapionych,
Święty Wincenty Pallotti, opiekunie dzieci i młodzieży,
Święty Wincenty Pallotti, spieszący z pomocą biednym i chorym,
Święty Wincenty Pallotti, przewodniku błądzących,
Święty Wincenty Pallotti, prowadzący grzeszników do Boga,
Święty Wincenty Pallotti, kierowniku dusz ludzkich,
Święty Wincenty Pallotti, apostole miłosierdzia,
Święty Wincenty Pallotti, prekursorze Akcji Katolickiej,
Święty Wincenty Pallotti, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Święty Wincenty Pallotti, możny nasz orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami Święty Wincenty Pallotti.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się.

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty dałeś swojemu Kościołowi świętego Wincentego Pallottiego jako wzór doskonałej miłości Ciebie i bliźniego. On pragnął, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz, i aby wszyscy ludzie poznali Twe nieskończone miłosierdzie. Spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy rozpaleni tą samą miłością, wiernie naśladowali jego cnoty i zawsze byli wierni jego ideałom. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

św. Wincenty Pallotti
św. Wincenty Pallotti

Dodaj komentarz