Litania do św. Wita

Wspomnienie św Wita, męczennika przypada na 15 czerwca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wicie, sławny męczenniku, módl się za nami.
Święty Wicie, składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wicie, umocniony przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, módl się za nami.
Święty Wicie, prześladowany przez ojca, módl się za nami.
Święty Wicie, doświadczany przez potwarze i tortury, módl się za nami.
Święty Wicie, mężnie znoszący złość oprawców, módl się za nami.
Święty Wicie, odważnie wyznający świętą wiarę, módl się za nami.
Święty Wicie, przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami.
Święty Wicie, miłujący Boga ponad wszystko, módl się za nami.
Święty Wicie, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami.
Święty Wicie, oddający swoje dziecięce życie w ręce Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wicie, cieszący się skarbami nieba, módl się za nami.
Święty Wicie, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami.
Święty Wicie, jaśniejący mądrością i wiernością prawdzie, módl się za nami.
Święty Wicie, możny wspomożycielu wiernych u Boga, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie różnych zawodów, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie artystów, módl się za nami.
Święty Wicie, opiekunie epileptyków, módl się za nami.
Święty Wicie, uzdrowicielu z chorób duszy i ciała, módl się za nami.
Święty Wicie, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami święty Wicie,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, za przyczyną świętego wita Wita, męczennika daj Kościołowi Twemu nie powodować się pychą,ale postępować w miłej Tobie pokorze, aby, gardząc złem, cokolwiek jest prawe, ze swobodną wykonywać miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz