Litania do św. Wojciecha II

Wspomnienie św Wojciecha przypada na 23 kwietnia, jest patronem Polski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający, … módl się za nami
Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego, módl się za nami
Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami
Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego, módl się za nami
Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu, módl się za nami
Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy, módl się za nami
Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący, módl się za nami
Święty Wojciechu – Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów, módl się za nami
Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku, módl się za nami
Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony, módl się za nami
Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy, módl się za nami
Święty Wojciechu, wierny sługo Boży, módl się za nami
Święty Wojciechu, woli Bożej poddany, módl się za nami
Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności, módl się za nami
Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności, módl się za nami
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego, módl się za nami
Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach, módl się za nami
Święty Wojciechu, mężu nieustraszony, módl się za nami
Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy, módl się za nami
Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa, módl się za nami
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa, módl się za nami
Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski, módl się za nami
Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

MÓDLMY SIĘ:

Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego,
bądź Polsce Patronem w niebie.
Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego.
Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś.
Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali
i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze,
abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. AMEN.

Dodaj komentarz