Litania do św. Zyty

Wspomnienie św. Zyty przypada na 27 kwietnia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Zyto, dziewico, módl się za nami.
Święta Zyto, chlubo ziemi włoskiej, módl się za nami.
Święta Zyto, patronko służących, módl się za nami.
Święta Zyto, wzorze pobożności, módl się za nami.
Święta Zyto, gorliwa w uczęszczaniu na Mszę świętą, módl się za nami.
Święta Zyto, wzorze modlitwy, módl się za nami.
Święta Zyto, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.
Święta Zyto, wzorze pracowitości, módl się za nami.
Święta Zyto, wzorze dobroci, módl się za nami.
Święta Zyto, przez całe życie z Bogiem zjednoczona, módl się za nami.
Święta Zyto, ciesząca się łaską kontemplacji, módl się za nami.
Święta Zyto, słynąca cudami, módl się za nami.
Święta Zyto, dźwigająca trud pracy służebnej, módl się za nami.
Święta Zyto, żyjąca w ubóstwie, módl się za nami.
Święta Zyto, znana z czynów miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Zyto, jaśniejąca głęboką pokorą, módl się za nami.
Abyśmy byli wierni Chrystusowi, uproś nam u Boga.
Abyśmy kochali Boga i bliźniego, uproś nam u Boga.
Abyśmy łączyli pracę z modlitwą, uproś nam u Boga.
Abyśmy służyli Bogu w pokorze, uproś nam u Boga.
Aby nasza praca zbliżała nas do Pana Boga. uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Zyto,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

O św. Zyto, swem życiem zasłużyłaś sobie na to, że Chrystus przyjmując cię w niebie wyrzekł
do ciebie te słowa: Sługo wierna i dobra, iżeś była wierną nad małem, postanowię cię nad wielkim wnijdź do radości Pana twojego. Uproś nam u Zbawiciela tę łaskę, abyśmy służyli Bogu
w tym stanie, w jakim jesteśmy, i nie pragnąc złudnych rzeczy ziemskich,
spełniali wiernie obowiązki na nas nałożone.

W. Amen.

Dodaj komentarz