Litania do Świętej Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże       –       zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże
Jezu, Zbawicielu świata
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany
Jezu, skarbie Świętej Rodziny
Święta Maryjo, Królowo nieba          –   módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny
Święty Józefie, Ojcze – żywicielu Jezusa
Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się Bogu       –   bądź zawsze z nami
Święta Rodzino, którą obraliśmy sobie za wzór
Święta Rodzino, umiłowana przez Ojca Niebieskiego
Święta Rodzino, prowadzona przez Ducha Świętego
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa
Święta Rodzino, jaśniejąca w oczach Boga
Święta Rodzino, postrachu piekła
Święta Rodzino, przybytku wszelkich cnót
Święta Rodzino, świątynio Bóstwa
Święta Rodzino, Tabernakulum Boga żywego
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi
Święta Rodzino, uboga i pracowita
Święta Rodzino, pokorna i pokutująca
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia
Święta Rodzino, chwalebna w utrapieniach
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy
Święta Rodzino, uwielbiona przez Mędrców
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu
Święta Rodzino, Zachwycie Patriarchów
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót
Święta Rodzino, czczona przez Aniołów
Święta Rodzino, wzorze wszystkich świętych
Święta Rodzino, ozdobo nieba
Bądź nam łaskawa            –     prosimy Cię, wysłuchaj nas
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata
Bądź nam siłą w walkach i próbach
Bądź nam obroną przeciw atakom nieprzyjaciela naszego zbawienia
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci
Wspomagaj swą potężną mocą tych, którzy Cię wzywają z prawdziwą ufnością
Bądź Pośredniczką tych, którzy umierają w Panu i Orędowniczką grzeszników
Bądź wybawieniem dusz czyśćcowych i zbawieniem ufających Tobie
Bądź podporą dla słabych i zachętą dla niedoskonałych
Bądź zawsze Opiekunką naszego Stowarzyszenia
Bądź zawsze zwierciadłem sprawiedliwych i skarbem wiernych
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych i wsparciem dla prawdziwych chrześcijan
Bądź zawsze podporą i obroną dla tych, którzy się Tobie poświęcili
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       –        przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       –       wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata       –       zmiłuj się nad nami

P. Święta Rodzino, bądź uwielbiona przez wszystkie wieki
W. I króluj na zawsze we wszystkich sercach.

Módlmy się
Boski Zbawicielu, błogosław wszystkie nasze dzieła; wynagródź w sposób godny Ciebie wszystkich ich dobroczyńców i tych, którzy się przyczyniają do ich wzrostu.
Użycz pokoju i wiecznego spoczynku naszym braciom i siostrom zmarłym w Stowarzyszeniu.
Twoim sługom i służebnicom żyjącym na tej ziemi, udziel wszelkich potrzebnych łask, aby grzeszni się nawracali, sprawiedliwi uświęcali, a Święta Rodzina rosła ku Twojej chwale;
ażebyś był znany i wysławiany przez wszystkie wieki wraz z Maryją i Józefem i abyś panował we wszystkich sercach; Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Dodaj komentarz