Litania do Świętych

Litania na nabożeństwa błagalne
Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

I. BŁAGANIA DO BOGA
Albo A
Panie, zmiłuj się nad nami. – Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. – Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. – Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo B
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, – módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie,
Patriarchowie i Prorocy
Święty Abrahamie, – módl się za nami.
Święty Mojżeszu, Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, – módlcie się za nami.
Apostołowie i Uczniowie
Święci Piotrze i Pawle, – módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, – módl się za nami.
Święci Janie i Jakubie, – módlcie się za nami.
Święty Tomaszu, – módl się za nami.
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie, – módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, – módl się za nami.
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, – módlcie się za nami.
Męczennicy
Święty Szczepanie, – módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, – módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii, – módl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, – módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, – módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, – módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, – módl się za nami.
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, – módlcie się za nami.
Biskupi i Doktorzy Kościoła
Święci Leonie i Grzegorzu, – módlcie się za nami.
Święty Ambroży, – módl się za nami.
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, – módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, – módl się za nami.
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody, – módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, – módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Kapłani i Zakonnicy
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, – módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, – módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty à Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Różo z Limy,
Świeccy
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże, – módlcie się za nami.

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Albo A
Bądź nam miłościw, – wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

Albo B
Chryste, Synu Boga żywego, – zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, który zostałeś pogrzebany, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zmartwychwstałeś,
Chryste, który wstąpiłeś do nieba, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH
Albo A
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie.

 

Albo B
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, – wysłuchaj nas, Panie.

Zawsze odmawia się C

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, – wysłuchaj nas, Panie.

V. ZAKOŃCZENIE
Albo A
Chryste, usłysz nas. – Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Albo B
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Modlitwa
Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, † wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
Albo:
Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, † okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Tytuł „Litania do Świętych” wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. W Litanii do Świętych przed oracjami końcowymi nie ma wezwania „Módlmy się”.

 

Dodaj komentarz