Litania do Trójcy Przenajświętszej

Święto Trójcy Świętej przypada na 30 maja 2021 (święto ruchome)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,  Święta Trójco, Jedyny Boże, przez Którego i w Którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Który jako Ojciec Opatrznością Swoją wszystkim rządzisz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Którego Imieniem jest zawsze Miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.

Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco.
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie,
Wlej ducha Swego do serca mego,
Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie,
Odpuść nam złości, dla Twej litości,
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,
Daj dar miłości i pobożności,
Szczęść państwu temu, jako Swojemu,
Strzeż w nim żyjących, broń konających,
Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie.

Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
Chwalebny i wywyższony na wieki.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz, wylej, prosimy Cię, na nas Miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko, co sumienie obciąża, i przydaj, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie.
Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego, wybaw nas, Panie.
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego, wybaw nas, Panie.
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, wybaw nas, Panie.
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, wybaw nas, Panie.

Prosimy niegodne stworzenia Twoje, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Dodaj komentarz