Litania dziękczynna

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, dziękuję Ci, Boże!
Boże, któryś od wieków postanowił dobrze nam czynić,
Któryś wszechmocności, mądrości i dobroci swojej na dobro nasze użył, dziękuję Ci, Boże!
Który nawet wówczas, gdy Cię obrażamy, nie odmawiasz nam pomocy Swojej,

Za stworzenie mnie na obraz Twój i przeznaczenie do nadprzyrodzonego celu – dziękuję Ci, Boże!
Za obdarowanie mnie duszą nieśmiertelną i uczynienie ją zdolną do poznania i uwielbiania Cię wiecznie,
Za przeznaczenie mi Anioła ku straży i obronie mojej,
Za powołanie mnie do Wiary świętej katolickiej,
Za wyżywienie i zachowania mnie do dnia dzisiejszego,
Za opatrzenie mnie darami do zbawienia pomocnymi, dziękuję Ci, Boże!
Za zachowanie mnie od różnych niebezpieczeństw duszy i ciała,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa przyrodzone i nadprzyrodzone,
Za wszystkie upomnienia ojcowskie,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Twoje, jeszcze przeze mnie nie poznane, dziękuję Ci, Boże!
Za wszystkie łaski, jakie masz zamiar udzielić mi w przyszłości,
Za wszystkie łaski i dary udzielone Najświętszej Maryi Pannie, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie,
Za wszystkie łaski udzielone Aniołom i Świętym Twoim, dziękuję Ci, Boże!
Za wszystkie łaski udzielone duszom mi drogim,
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Twoje, które nieustannie na cały świat zlewasz,
W zjednoczeniu z dziękczynieniem, jakie Jezus Chrystus składał Ci na ziemi,
W zjednoczeniu z dziękczynieniem Niepokalanej Maryi Panny i św. Józefa, dziękuję Ci, Boże!
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci oddawał, oddaje i oddawać będzie Kościół wojujący na ziemi,
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci składa i po wszystkie wieki składać będzie Kościół triumfujący w niebie, dziękuję Ci, Boże!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy  świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy  świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy  świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Boże mój, najgorętsze składając Ci dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa mnie, nędznemu  grzesznikowi  użyczone, błagam Cię, racz mi jeszcze udzielić umiejętności należytego tych dobrodziejstw poznania i godnego ich użycia, abym zasłużył na szczęście wychwalania nieskończonego Twego Miłosierdzia w niebie na wieki. Amen.

Boże, którego Miłosierdzie nie ma granic, i którego Dobroci skarb jest niewyczerpany, dzięki Najświętszemu Majestatowi Twemu za odebrane łaski, nie przestając błagać Dobroci Twojej, abyś tych, których prośby przyjmujesz, nie opuszczając, do wiecznej przysposobił nagrody. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur. Poznań, dnia 29 lutego 2008 roku
N.1050/2008
+ Marek Jędraszkiewicz, Wikariusz Generalny
Ks. Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii

Dodaj komentarz