Litania Eucharystyczna

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami, zmiłuj się nad nami
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek, zmiłuj się nad nami
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami
Chlebie Żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami
Pokarmie wybranych, zmiłuj się nad nami
Uczto anielska, zmiłuj się nad nami
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami
Dowodzie Boskiej ku nam miłości , zmiłuj się nad nami
Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami
Cudzie niepojęty, zmiłuj się nad nami
Przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami
Źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami
Umocnienie na drogę wieczności, zmiłuj się nad nami
Ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami
Wspomożenie słabych i upadłych, zmiłuj się nad nami
Lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami
Pociecho smutnych, zmiłuj się nad nami
Boski Więźniu na naszych ołtarzach, zmiłuj się nad nami

Bądź nam miłościw –  przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw –  wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej –  zachowaj nas, Panie
Od wszelkiej pychy, zachowaj nas, Panie
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy, zachowaj nas, Panie
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, zachowaj nas, Panie
Od grzechu każdego, zachowaj nas, Panie

Przez Najświętsze Wcielenie Twoje –  wybaw nas, Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas, Panie
Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi, wybaw nas, Panie
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza, wybaw nas, Panie
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, wybaw nas, Panie
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, wybaw nas, Panie
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, wybaw nas, Panie

My grzeszni –  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas przez tę Tajemnicę Miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył,
Abyś nas tym Pokarmem Niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K.: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W.: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Dodaj komentarz