Litania na Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienie Nawiedzenia NMP przypada na 31 maja

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.
O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świetej Elżbiety…
O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki …
O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety …
O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety …
O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami : Błogosławiony owoc żywota Twojego
O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego …
O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości …
O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą …
O Maryjo, która wyrzekłaś : Wielbi dusza moja Pana …
O Maryjo, której duch rozradował się w Panu … módl się za nami.

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.
O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu …
O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego …
O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały …
O Maryjo, od ducha pychy …
O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie …
O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry … zachowaj nas wstawieniem się Twoim.
O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza …
O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalajacy Boga
O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie …

My grzeszni, … prosimy Cię wysłuchaj nas
Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła …
Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła …
Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła …
Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła …
Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła … prosimy Cię wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna,
która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw,
abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Dodaj komentarz