Litania na Objawienie Pańskie

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.
Jezu Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się z nami.
Jezu, Królu królów i Panie nad panującymi, zmiłuj się z nami.
Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci,
Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz,
Jezu, Gwiazdo Jakubowa,
Jezu, przedwieczne Słowo Ojca, który przybrałeś ludzką naturę,
Jezu, Oczekiwanie i Pociecho wszelkich ludów,
Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się błogosławione,
Jezu, któryś z Maryi, Niepokalanej Dziewicy, narodzić się raczył,
Jezu, którego pastuszkowie w żłobku widzieli i pokłon oddali,
Jezu, do którego Mędrcy ze Wschodu z największym upragnieniem dążyli,
Jezu, któryś w dniu dzisiejszym przez gwiazdę doprowadził mędrców do oddania Tobie pokłonu,
Jezu, któremu mędrcy skarby swoich krajów przynieśli w darze,
Jezu, któryś tych mędrców z pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył,
Jezu, któremu mędrcy jako swemu Królowi i Bogu-Człowiekowi pokłon oddali,
Jezu, któryś tych mędrców uczynił głosicielami Twego Bóstwa,
Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia,
Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać,
Jezu, miłujący nas Zbawco, który będziesz Sędzią naszym,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, o Jezu,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, o Jezu,

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu,
Od cudzych i własnych grzechów,
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy żywota,
Od niedostatku i wszelkiego faryzeizmu,
Od zaślepienia duchowego, wybaw nas, Jezu,
Od zatwardziałości serca,
Od wiecznego potępienia,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, o Jezu.
Abyś nas wszystkich zechciał obdarzyć pokojem,
Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba,
Abyśmy za przykładem pasterzy i mędrców Ciebie szukali, wysłuchaj nas, o Jezu.
Abyśmy za przykładem mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy,
Aby wszystkie dzieci naśladowały Twoje cnoty i Twoją pobożność, wysłuchaj nas, o Jezu.
Aby wszyscy dorośli usiłowali coraz bardziej stać się do Ciebie podobni,
Abyśmy cierpliwie znosili przykrości za Twoim przykładem,
Abyśmy przygotowali nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie,
Abyśmy się wyrzekli grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie,
Abyśmy oczyszczali serca z wyniosłości i pychy, wysłuchaj nas, o Jezu.
Abyśmy żyli w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi,
Abyśmy się ubiegali o nieprzemijające dobra królestwa niebieskiego,
Abyśmy stali się uczestnikami wszystkich łask i Twojej wiekuistej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Módlmy się:
Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem Gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w Twarz w blasku Twojego majestatu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz