Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienie Ofiarowanie NMP przypada na 21 listopada

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…

O Maryjo, Boski Darze upragniony przez Joachima i Annę, módl się za nami.
O Maryjo, najposłuszniejsze w Kościele ofiarowane Dziecię…
O Maryjo, żywy Kościele…
O Maryjo, prawdziwa Arko…
O Maryjo, urodzajne Drzewo oliwne…
O Maryjo, czyste Zwierciadło i przykładzie posłuszeństwa…
O Maryjo, Niewiasto mężna…
O Maryjo najczystsza, w dziecięcym wieku Bogu poślubiona… módl się za nami.

Od wszelkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od grzechu każdego…
Od wszelkiej pożądliwości…
Od gniewu, zawiści i wszelkiej złej woli…
Przez Twoje święte ofiarowanie w świątyni…
Przez Twoją miłość do nieba… wybaw nas wstawieniem się Twoim.

My grzeszni, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyśmy siebie samych duszą i ciałem całkowicie Bogu poświęcili…
Aby za Twoją przyczyną całe duchowieństwo w cnotach utwierdzone zostało…
Aby wszyscy chrześcijanie w służbie Bożej wzmocnieni byli… prosimy Cię wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Dodaj komentarz