Litania Niewolników Maryi

Dziewico przeczysta, bądź pozdrowiona
Dziewico pokorna, bądź pozdrowiona
Dziewico cicha, bądź pozdrowiona
Dziewico rozmodlona, bądź pozdrowiona
Matko uczynna, bądź pozdrowiona
Matko ofiarna, bądź pozdrowiona
Matko pracowita, bądź pozdrowiona
Matko Mądrości Bożej, bądź pozdrowiona
Matko Najmiłosierniejsza, bądź pozdrowiona
Matko ukryta i tajemnicza, bądź pozdrowiona
Matko pokutujących grzeszników, bądź pozdrowiona
Matko każdego i wszystkich, bądź pozdrowiona
Matko pełna słodyczy i miłosierdzia, bądź pozdrowiona
Matko najboleśniejsza, bądź pozdrowiona
Matko najszczęśliwsza, bądź pozdrowiona
Matko dobra i czuła, bądź pozdrowiona
Matko piękna i łagodna, bądź pozdrowiona
Matko plączącą nad zniewagą Majestatu Bożego, bądź pozdrowiona
Matko plączącą nad marnowaną Męką Syna i łaską Odkupienia, bądź pozdrowiona
Matko płacząca nad światem, bądź pozdrowiona
Matko płacząca nad tym co mu grozi, bądź pozdrowiona
Matko płacząca nad marnotrawstwem czasu i łask, bądź pozdrowiona
Matko płacząca nad zgubą dusz, bądź pozdrowiona
Matko płacząca nad przechodzeniem tylu dusz w każdej chwili do strasznej wieczności, bądź pozdrowiona
Dobra Matko wybranych, bądź pozdrowiona
Uwielbiona Matko Syna Bożego, bądź pozdrowiona
Godna Matko Boga, bądź pozdrowiona
Ukochana Matko i wszechwładna Pani, bądź pozdrowiona
Arcydzieło doskonałe Najwyższego, bądź pozdrowiona
Pani świata, bądź pozdrowiona
Pełnio modlitwy, bądź pozdrowiona
Wieżo obronna, bądź pozdrowiona
Murze ochronny, bądź pozdrowiona
Cudzie łaski, bądź pozdrowiona
Odbicie Boga, bądź pozdrowiona
Zdroju zapieczętowany, bądź pozdrowiona
Niebios można Pani, bądź pozdrowiona
Drzewo życia, bądź pozdrowiona
Królowo serc, bądź pozdrowiona
Raju ziemski, bądź pozdrowiona
Echo Boże, mówiące głosem Boga, bądź pozdrowiona
Świątynio i miejsce odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, bądź pozdrowiona
Życiodajna Oblubienico Ducha Świętego, bądź pozdrowiona
Potężna ochrono od złudzeń i oszustw złego ducha, bądź pozdrowiona

Jedyna Skarbnico bogactw Bożych, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Jedyna Szafarko łask Bożych, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Ziemia dziewicza i błogosławiona, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Mistyczne miasto Boże, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Potężna pomocy zawsze do ratunku gotowa, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Arcydzieło Rąk Bożych, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Jutrzenko wyprzedzająca i odsłaniająca Słońce Sprawiedliwości, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Miasto i warownio Boga, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Drogo, przez którą Jezus Chrystus do nas przyszedł, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Drogo niezawodna, prosta i niepokalana wiodąca do Jezusa, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Najkrótsza Drogo do Boga, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Służebnico Pańska, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Królowo wszechświata, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Królowo i władczyni nieba i ziemi, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Królowo nad wszystkim, co wyszło z Rąk Ojca Przedwiecznego, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Gwiazdo Przewodnia, wskazująca nam kierunek do portu zbawienia, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Nierozłączna Towarzyszko życia Jezusa, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Nierozłączna Towarzyszko Jego śmierci, chwały i potęgi w niebie i na ziemi, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Orędowniczko spraw nierokujących żadnej nadziei, to Wszechmocy błagająca, bądź przez wszystkich poznana i pokoch ana
Pełna łaski Królowo, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Ukochana Orędowniczko i Pośredniczko u Jezusa Chrystusa, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Najłatwiejsza i najdoskonalsza Drogo wiodąca do Jezusa, Służebnico i Królowo, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Niezgłębiona Przepaści pokory, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Dobroci pełna współczucia, Cała pogrążona w Bogu, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Najdobrotliwsza Panno Maryjo, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, godna wszelkiej miłości, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, jaśniejąca Miłosierdziem, mocą i łaską, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, straszna jak wojsko uszykowane przeciw szatanowi, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, pełnia Miłosierdzia, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, przemieniona w Jezusa przez łaskę, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, przez którą Jezus odbiera chwałę i miłość, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, najgłębiej zjednoczona z Jezusem, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, płomiennie miłująca i doskonale sławiąca Jezusa, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, najgroźniejsza nieprzyjaciółko, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, Arcydzieło łaski i pierwsza po Chrystusie, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, posiadająca tajemnicę zdobywania Serca Bożego, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, łaski pełna i w łaskę opływająca, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, z Bogiem zjednoczona i przebóstwiona, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, zbliżająca nas do Boga, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, pełna ukrytego w tajemnicy, a najwyższego szczęścia, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, tak miłosierna, iż nigdy nikogo nie odpychasz, bądź przez wszystkich poznana i pokochana
Maryjo, tak można, iż nigdy jeszcze żadnej prośby nie odrzuciłaś, bądź przez wszystkich poznana i pokochana

Ratuj dusze – prosimy pokornie
Pocieszaj smutnych, prosimy pokornie
Dźwigaj z upadków, prosimy pokornie
Nakarm głodnych, prosimy pokornie
Pomagaj słabym, prosimy pokornie
Czuwaj nad dziećmi, prosimy pokornie
Poskramiaj złych, prosimy pokornie
Uświęcaj serca, prosimy pokornie
Oczyszczaj umysły, prosimy pokornie
Pogłębiaj pokorę, prosimy pokornie
Zbliżaj nas do Boga, prosimy pokornie
Umacniaj naszą wiarę, prosimy pokornie
Rozpalaj ogień miłości, prosimy pokornie
Jednocz nas z Chrystusem, prosimy pokornie
Obdarzaj swymi darami, prosimy pokornie
Formuj naszą świętość, prosimy pokornie
Napełnij serca pokojem, prosimy pokornie
Nawróć grzeszników, prosimy pokornie
Pocieszaj w smutkach, prosimy pokornie
Pomagaj w utrapieniach, prosimy pokornie
Sprowadzaj szczęśliwą śmierć, prosimy pokornie
Udzielaj rad i ostrzeżeń, prosimy pokornie
Oblecz nas w swoje zasługi, prosimy pokornie
Przyświecaj nam w ciemnościach, prosimy pokornie
Wyjaśniaj wątpliwości, prosimy pokornie
Umacniaj w chwilach trwogi, prosimy pokornie
Podtrzymuj w walkach i trudnościach, prosimy pokornie
Ratuj i broń w niebezpieczeństwach, prosimy pokornie
Wyjednaj nam coraz większe poznawanie tajemnic Bożych, prosimy pokornie
Daj moc trwania na każdym odcinku działania, prosimy pokornie
Doprowadź nas do nieba, prosimy pokornie
Wybawiaj z bliskich już szponów szatana, prosimy pokornie
Napełniaj serca najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom, prosimy pokornie
Zmiażdż pychę i wyniosłość serc naszych, prosimy pokornie
Oczyść serca nasze ze wszystkich grzechów i niedoskonałości, prosimy pokornie
Strzeż zmysłów naszych, prosimy pokornie
Zanurz nas w bezmiarze swych łask, prosimy pokornie
Przyozdabiaj nas swymi zasługami, prosimy pokornie
Wspieraj nas swoją potęgą, prosimy pokornie
Oświecaj nas swoim światłem, prosimy pokornie
Rozpłomieniaj nas swoją miłością, prosimy pokornie
Udzielaj nam swych cnót, prosimy pokornie
W wątpliwościach daj nam światło, prosimy pokornie
W błędach sprostowanie, prosimy pokornie
W pokusach pomoc, prosimy pokornie
W słabościach pokrzepienie, prosimy pokornie
W upadkach podźwignięcie, prosimy pokornie
W zniechęceniu otuchę, prosimy pokornie
W skrupułach wyleczenie z nich, prosimy pokornie
W krzyżach moc i siłę, prosimy pokornie
W pracach i przeciwnościach życia pocieszenie, prosimy pokornie

Abyś rozpalała serca ludzkie pragnieniem i tęsknotą za Bogiem, prosimy pokornie
Abyśmy mieli świętą obojętność na to, co się z nami stanie, prosimy pokornie
Abyśmy w każdej sytuacji, w każdej sprawie dobrze rozsądzali, prosimy pokornie
Aby życie nasze było jasne, czyste i przejrzyste, prosimy pokornie
Abyś łagodziła bóle, prosimy pokornie
Abyś goiła rany, prosimy pokornie
Abyśmy dobrze przeżyli życie, prosimy pokornie
Abyśmy wielbili Wolę Bożą, prosimy pokornie
Abyśmy prowadzili ciche i ukryte życie modlitwy i pracy, prosimy pokornie
Aby całe nasze życie każdego dnia było zjednoczone z Bogiem przez chęć oddania jak największej chwały Bogu, prosimy pokornie
Abyśmy nadali wartości Bożych swoim sprawom, swemu działaniu, swoim słowom, prosimy pokornie
Abyś przyjęła nas jako własność, prosimy pokornie
Abyś nas uśmiercała, sprawiając, byśmy obumarli sobie i grzechowi, prosimy pokornie
Abyś nas odarła z miłości własnej, prosimy pokornie
Abyś nas urobiła według upodobania Ojca Niebieskiego, prosimy pokornie
Abyś oczyściła ciała i dusze nasze z wszelkiej zmazy, prosimy pokornie
Abyś nas rozpaliła czystą miłością, prosimy pokornie
Abyśmy umieli naśladować Twoje cnoty, prosimy pokornie
Abyś Matko Boża była obecna przy nas w chwili śmierci, prosimy pokornie
Abyś sama wprowadziła nas do wieczystej radości, prosimy pokornie
Abyśmy umieli gardzić sobą, prosimy pokornie
Abyśmy umiłowali poniżenie, prosimy pokornie
Aby pobudką wszystkich naszych czynów była czysta miłość, prosimy pokornie

Matko Boża, my Ciebie kochamy – ratuj nas  
Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca – ratuj nas
Ponieważ jesteś naszą Matką – ratuj nas
Ponieważ Bóg nas kocha jako swoje dzieci – ratuj nas
Ponieważ ofiarowaliśmy się Tobie całkowicie – ratuj nas
Ponieważ jesteśmy Twoją cząstką i dziedzictwem – ratuj nas
Ponieważ zatapiamy się w Tobie, by stać się wiernym odbiciem Jezusa – ratuj nas
Ponieważ uczynki swe spełniamy przez Ciebie – ratuj nas
Ponieważ znajdujemy swe oparcie i upodobanie jedynie w Twoich intencjach – ratuj nas
Ponieważ w Twe ręce dziewicze składamy dar z uczynków naszych – ratuj nas
Ponieważ zawsze myślimy o Tobie – ratuj nas
Ponieważ wielbimy Ciebie z miłością – ratuj nas
Ponieważ jesteśmy Twoimi niewolnikami – ratuj nas
Ponieważ wierzymy Tobie – ratuj nas
Ponieważ ofiarowaliśmy Tobie nasze życie i śmierć – ratuj nas
Maryjo, której Niepokalane Serce jest bronią i mocą, osłoną i nadzieją – ratuj nas
Maryjo, której Niepokalane Serce rozpłomienił ogień przy Zwiastowaniu – ratuj nas
Maryjo, której Niepokalane Serce wypełnia miłość i tęsknota do Boga – ratuj nas
Maryjo, której życie było całkowicie w Panu Bogu zamknięte – ratuj nas
Maryjo, której nikt nigdy nie wzywał na próżno – ratuj nas
Maryjo, której najusilniejszym dążeniem jest złączyć nas najściślej z Jezusem – ratuj nas
Maryjo, której Owocem i chwałą jest Jezus Chrystus – ratuj nas
Maryjo, która miłością pokonałaś Wszechmocnego – ratuj nas
Maryjo, której Bóg nigdy niczego nie odmawia – ratuj nas
Maryjo, do której nabożeństwo jest środkiem niewątpliwie wolnym od złudzeń – ratuj nas
Maryjo, do której nabożeństwo jest bronią zbawienia – ratuj nas
Maryjo, do której nabożeństwo jest drogą krótką i bezpieczną – ratuj nas
Maryjo, do której nabożeństwo jest szlakiem niepokalanym i bez skazy – ratuj nas
Maryjo, do której nabożeństwo jest cudownym przepisem na znalezienie i doskonałe umiłowanie Jezusa – ratuj nas
Która wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie – ratuj nas
Która wyjednujesz wierność Bogu i wytrwałość – ratuj nas
Która pokładanych w Tobie nadziei nie zawodzisz – ratuj nas
Która zawsze na miłość miłością odpowiadasz – ratuj nas
Która przeobfitym bogactwem łask nas strzeżesz – ratuj nas
Która jesteś cała w Różańcu św. – ratuj nas
Która przez Różaniec św. obezwładniasz demony – ratuj nas
Która chcesz naszego szczęścia i dobra – ratuj nas
Która jesteś przy każdym, kto Cię wzywa – ratuj nas
Która przychodzisz z obfitością łask i wielką miłością swego macierzyńskiego Serca – ratuj nas
Która otaczasz nas opieką i potęgą królewską – ratuj nas
Która wstawiasz się za nami u Syna – ratuj nas
Która jednasz Go swymi prośbami – ratuj nas
Która łączysz nas z Jezusem węzłem najściślejszym – ratuj nas
Która obsypujesz wierne swe dzieci i sługi łaskami – ratuj nas
Która strzeżesz nas i nieustannie nad nami czuwasz – ratuj nas
Która dajesz nam moc wytrwania aż do końca – ratuj nas
Która nadajesz piękno i cudowny blask naszym uczynkom – ratuj nas
Która otrzymałaś niepojęty dar władzy nad Sercem Syna – ratuj nas
Która wyśpiewałaś Magnificat, hymn pokory, wdzięczności, uwielbienia i uniżenia – ratuj nas
Która nie dopuszczasz, byśmy mieli cofnąć się na drodze cnoty – ratuj nas
Która przyjmujesz zawsze z czystą miłością wszystko, co Ci na przechowanie dajemy – ratuj nas
Która nigdy nie dajesz się prześcignąć w miłości i szczodrobliwości – ratuj nas
Któraś w ciągu całego życia swego tak bardzo ukochała samotność i modlitwę – ratuj nas
Która wypatrujesz każdej sposobnej chwili, by nam dobrze czynić – ratuj nas
Która wierne sługi swoje chronisz przed wszelkim złem i napełniasz wszelkimi darami – ratuj nas
Która darzysz nas łaską potrzebną do wytrwania – ratuj nas
Która udzielasz nam dobrych rad – ratuj nas
Która doradzasz nam, byśmy czynili wszystko, czego Chrystus, Syn Twój nauczał słowem i przykładem – ratuj nas
Która czynisz nas godnymi ukazania się przed Obliczem Ojca Niebieskiego – ratuj nas
Która przyozdabiasz nas wartością i zasługami swych własnych uczynków – ratuj nas
Która wzmacniasz nas do niesienia jarzma Pańskiego – ratuj nas
Która uzyskujesz dla nas błogosławieństwo Ojca Niebieskiego – ratuj nas
Która zaopatrujesz nas we wszystko co do ciała i co do duszy – ratuj nas
Która prowadzisz nas i kierujesz nami wedle Woli Syna swego – ratuj nas
Która prowadzisz nas do portu Zbawienia – ratuj nas
Która wskazujesz nam drogi wiodące do żyda wiecznego – ratuj nas
Która prowadzisz nas za rękę ścieżkami sprawiedliwości – ratuj nas
Która podtrzymujesz nas bliskich upadku – ratuj nas
Która podnosisz nas, gdyśmy upadli – ratuj nas
Która jako Miłosierna Matka ganisz nas, gdy błądzimy – ratuj nas
Która bronisz nas i osłaniasz przed nieprzyjaciółmi – ratuj nas
Która chowasz nas pod skrzydła swej opieki – ratuj nas
Która współczujesz wszystkim naszym słabościom – ratuj nas

Wiarę żywą – uproś nam, Matko Boża
Ślepe posłuszeństwo, uproś nam, Matko Boża
Nieustanną modlitwę, uproś nam, Matko Boża
Wszechstronne umartwienie, uproś nam, Matko Boża
Głęboką pokorę, uproś nam, Matko Boża
Boską czystość, uproś nam, Matko Boża
Płomienną miłość, uproś nam, Matko Boża
Heroiczną cierpliwość, uproś nam, Matko Boża
Anielską słodycz, uproś nam, Matko Boża
Bożą Mądrość, uproś nam, Matko Boża.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła św. i poleconymi Tobie.

Niepokalane Serce Maryi
Bądź moim schronieniem i moją drogą do Boga!

Dodaj komentarz