Litania Nocy

Panie Jezu,
który spędzałeś noce na modlitwie, polecając Ojcu wszystkich ludzi,
przybądź nam z pomocą tej nocy, w którą wezwałeś nas do modlitwy i czuwania razem z Tobą.
Panie Jezu, który za nas cierpiałeś, wspominając noc Twojej męki prosimy Cię:
Za Twój Kościół, który pośród nocy tego świata oczekuje Ciebie, swego Oblubieńca,
Za Twój lud, Izraela według ciała,
który słucha Twego Słowa pogrążony w mroku,
oczekując jutrzenki Twego Królestwa,
Za narody pogańskie, które szukają Cię w ciemności, jakby po omacku,
Za ludy, na które spadła noc ideologii totalitarnej i uciemiężenia,
Za naszych braci prześladowanych z powodu Twojego Imienia,
za tych, którzy teraz po kryjomu modlą się do Ciebie,
za wszystkich, których wyciągnięto z domów w środku nocy,
i za ich prześladowców, zaślepionych nienawiścią, którzy nie wiedzą, co czynią,
Za tych, którzy nas nienawidzą, którzy nie wiedzą, co znaczy kochać;
za naszych wrogów i wszystkich, którzy nam źle życzą,
Za chorych, za tych, którzy w szpitalach cierpią całymi nocami,
za tych, którzy są w agonii i umrą tej nocy, których oczy nie ujrzą już nowego poranka,
Za wszystkich udręczonych, którzy nie mogą zasnąć i dla których noc nie ma końca,
za wszystkich targanych myślami samobójczymi i oddanych we władzę księcia ciemności,
Za wszystkich prostytuujących się,
za uwikłanych w ciemność płatnej miłości,
za tych, którzy wpadli w pułapkę zboczeń lub uzależnienia od narkotyków,
Za złodziei i innych przestępców wyrządzających zło podczas nocy,
Za tych, którzy są w więzieniach,
za wszystkich potajemnie torturowanych i poniżanych,
za skazanych na śmierć oczekujących nocy własnej egzekucji,
Za ubogich pozbawionych schronienia,
za tych, którzy błąkają się w samotności pośród obojętności innych,
Za dzieci śpiące w łonach matek,
za te wszystkie, które nie zobaczą dnia z powodu ludzkiego egoizmu,
za wszystkie dzieci maltretowane,
Za niewidomych, którym noc się nie kończy;
za chorych umysłowo, których noc przyprawia o obłęd,
Za tych, którzy w nocy pracują i trudzą się;
za podróżujących w nocy i narażonych na jej niebezpieczeństwa,
Za mieszkających na terenie tej parafii, tej miejscowości, tej diecezji,
którzy teraz śpią, za naszych najbliższych
i tych, których najbardziej kochamy, a których Ty strzeżesz w czasie ich snu,
Za wszystkie rodziny,
za kobiety, które tej nocy wydają na świat dzieci,
Za naszego papieża… naszego biskupa… wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów,
za cały lud chrześcijański,
Za wspólnoty zakonne z naszego regionu,
za braci i siostry ze zgromadzeń kontemplacyjnych,
którzy czuwają, oczekując Twego powrotu,
Za tych spośród naszych braci i sióstr, którzy nie weszli jeszcze do światłości Twojej chwały,
I za nas, grzeszników, którzy w tę noc przybliżamy się do światła Twojego Dnia, który nie zna kresu.
Autor: O. J. M. Guarrigue

 

Dodaj komentarz