Litania o Krzyżu Świętym I

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Krzyżu Święty, ratuj nas,
Krzyżu Św., skarbie nieprzebranych zasług Chrystusowych, ratuj nas,
Krzyżu Św., dzieło zbawienne Ducha Świętego, ratuj nas,
Krzyżu Św., nadziejo i zbawienie nasze, ratuj nas,
Krzyżu Św., zgorszenie dla niewiernych, ratuj nas,
Krzyżu Św., pośmiewisko dla pogan, ratuj nas,
Krzyżu Św., Znaku Chrześcijan, ratuj nas,
Krzyżu Św., podziwienie dla duchów Niebieskich. ratuj nas, 
Krzyżu Św., ratunku dla rozpaczających, ratuj nas,
Krzyżu Św., pogromie szatanów, ratuj nas,
Krzyżu Św., jedyna nadziejo grzesznych, ratuj nas,
Krzyżu Św., drzewo życia, ratuj nas,
Krzyżu Św., drzewo świetlane, ratuj nas,
Krzyżu Św., podstawo Kościoła Świętego. ratuj nas,
Krzyżu Św., obrazie doskonałości Chrześcijańskiej, ratuj nas,
Krzyżu Św., zapłato Apostołów, ratuj nas,
Krzyżu Św., męstwo męczenników, ratuj nas,
Krzyżu Św., chwało wyznawców, ratuj nas,
Krzyżu Św., tarczo dziewic, ratuj nas,
Krzyżu Św., mocy zakonników, ratuj nas,
Krzyżu Św., pocieszenie strapionych, ratuj nas,
Krzyżu Św., ucieczko w pokusach i uciskach, ratuj nas,
Krzyżu Św., drogo do Nieba, ratuj nas,
Krzyżu Św., lekarzu chorych, ratuj nas,
Krzyżu Św., ucieczko nędznych i opuszczonych, ratuj nas,
Krzyżu Św., Znaku wybranych, ratuj nas,
Krzyżu Św., radości Kapłanów, ratuj nas,
Krzyżu Św., Znaku i początku cudów, ratuj nas,
Krzyżu Św., Monarcho kuli ziemskiej, ratuj nas,

Jezu Chryste ukrzyżowany, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie!
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!
Przez Krzyż Twój Święty, wybaw nas Panie!
Przez dźwiganie Krzyża Świętego, wybaw nas Panie!
Przez śmierć podjętą na Krzyżu, wybaw nas Panie!
Przez złożenie Twego ciała z Krzyża, wybaw nas Panie!
Przez znalezienie Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
Przez podwyższenie Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
Przez tajemnice Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
Przez ukazanie Twego Krzyża na Sądzie Ostatecznym, wybaw nas Panie!
Przez Chwałę Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
Przez wsławienie Twego Krzyża Świętego, wybaw nas Panie!
W dzień Sądu Twego, wybaw nas Panie!

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś gniew Twój i wszelkie plagi nad nami wiszące przez wielkie miłosierdzie i zasługi Twoje pohamować raczył,
Abyś nas nie zabierał z tego świata bez spowiedzi świętej, wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy, posileni chlebem anielskim, zasnęli w Bogu, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. O. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na Krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi Tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Krzyżu błogosławiony, któryś dźwigał tego, którego niebiosa i ziemia ogarnąć nie mogą! Krzyżu przyozdobiony członkami Zbawiciela, przed Tobą trwożą się źli, Ciebie czczą Aniołowie, na Ciebie z największym zdumieniem patrzą wszystkie stworzenia. O Krzyżu błogosławiony, zadatku chwały, Znaku zwycięstwa! Tobie śmiertelni zawdzięczają nowe życie. Ty sprawiasz, że ci, co byli łupem szatana, stają się przez łaskę dziećmi Boga. O Krzyżu przesławny, ześlij na nas Swe błogosławieństwo, bądź nam obroną, aby Pan, który uczynił Cię narzędziem Odkupienia, wyniósł nas do uczestnictwa w Swej Chwale. Jemu Chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.

 

Dodaj komentarz